راه اندازی مرکز خدمات «از من بپرس» برای آموزش صدور الکترونیکی پروانه ساختبه گزارش خبرنگار ایمنا رسول میر باقری امروز چهارشنبه است بیست و هفتم مهرماه در آستانه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از شهرداری منطقه هشت اصفهان با موضوع «مسائل شهرسازی و صدور الکترونیکی پروانه های ساختمانی و تحقق درآمد» گفت: در شهرسازی و ساخت و ساز. . کمیسیون شورای اسلامی شهر اصفهان هر دو هفته یکبار به شهرها سر زدیم و سعی کردیم کاستی ها و ضعف های عملکردی فرآیند الکترونیک شهرسازی را شناسایی و شناسایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری ششمین جلسه شورای شهر – هدف از بازدید از ادارات محلی و بخشداری ها – دیدار چهره به چهره مردم، رفع نواقص و مشکلات موجود در فرآیند شهرسازی الکترونیک است، گفت: در همین راستا 4، 10، 13 و امروز در این مناطق انجام شد و از هشت شهرداری نیز بازدید شد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان وی تصریح کرد: بیشترین تعداد پروانه های الکترونیکی ساخت و ساز در این چهار حوزه صادر شده است. صدور الکترونیکی پروانه ساخت و ارزیابی وضعیت فعلی سامانه سرای 10 با گذشته از مهمترین اهداف این بازدیدها بود. در همین راستا در شورای اسلامی شهر اصفهان فرم ارزیابی تهیه شد که در این بازدیدها به مردم ارائه شد و سپس بر اساس پاسخ های موجود در کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر، میزان مردم را محاسبه، مطالعه و تحلیل می کنیم. مشکلات، خواسته ها و نیازها.

وی خاطرنشان کرد: هر برنامه تغییر و تلاش جدیدی مشکلاتی دارد که نیازمند رفع اولیه کمبودها و مشکلات ارزیابی مستمر و روزانه است. رضایت شهروندان از فرآیند صدور مجوز الکترونیکی در شهرهای مختلف متفاوت بوده است، اما قطعی اینترنت اخیر و ارسال پیامک های اطلاع رسانی باعث ایجاد مشکلاتی در روند اجرایی مجوز الکترونیکی شده است.

میر باقری وی افزود: صدور الکترونیکی پروانه های ساختمانی یک ابتکار و تلاش جدید در سطح شهر اصفهان و حتی کشور است و آشنایی کامل شهروندان و مشتریان با این فرآیند زمان بر است.

وی افزود: در حال حاضر مسئولان اداره شهرسازی الکترونیک دغدغه این موضوع را دارند و هر روز مشکلات مردم را رصد می کنند و سعی در رفع نقاط ضعف دارند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان به لزوم ادامه دوره های آموزش همگانی در زمینه درخواست الکترونیکی پروانه ساختمانی اشاره کرد و گفت: آموزش های مربوط به فرآیند صدور الکترونیکی اسناد پروانه ساختمانی است. در چندین زمینه مسئولان و کارشناسان شهری، مهندسان و پیمانکاران، صندوق‌ها و کافی‌نت‌ها تکمیل شد.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از این آموزش برای عموم مردم در نظر گرفته شده است و قرار است با حضور افراد مجرب در زمینه صدور الکترونیکی پروانه ساخت، میز خدمتی با عنوان «از من بپرس» تشکیل شود. ایجاد شده در دولت های منطقه ای و جمعیت اطلاعات کامل خواهد داشت.