رفتن به {رایگان} به دلیل 5000 جاذبه گردشگری همدانبه گزارش خبرنگار ایمنا، هادی بلاغی فقط در مورد ارائه دهندگان بازدید استانداری همدان در داخل ایام نوروز اظهار داشت: در داخل راستای حمایت به دلیل ورزش های بخش گردشگری شهرداری همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی گروه زیبایی شناختی شهرداری، هفت اسباب بازی اتوبوس توریستی برای خدمت رسانی به ساکنان فراهم کردن شد. همدان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی.

وی همراه خود مقوله ای اینکه اتوبوس ها به همان اندازه {دوازدهم} وروردان برای {مسافران} نوروزی سرویس دهی می تواند، یکپارچه داد: استفاده بیشتر از حداکثری به دلیل این اتوبوس ها به هیچ عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نمی گذاریم راکد بمانند. از اواخر حدود 5 هزار نفر همراه خود اتوبوس های شهرداری همدان به دلیل دیدنی های این کلان شهر دیدن کرده اند.

سرپرست معاونت زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری همدان تصریح کرد: از اواخر جدا از ساکنان همدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران محلی، مسافران بین المللی را نیز برای رفتن به به دلیل اماکن دیدنی بردیم.

بلاغی همراه خود تاکید بر اینکه بهره مندی از ارائه دهندگان گردشگری برای شهرداری همدان {رایگان} است، اظهار داشت: {مسیر} این اتوبوس ها به دلیل ایستگاه های میدان بوعلی، خواجه رشید، کاشانی، میدان امامزاده عبدالله، گنبد علویان، تپه حقمتانه، بقعه باباطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادبود قضات منصوب همدانی میدان فلسطین، چهارراه شریعتی، میدان شریعتی، میدان قائم (حیاط پشتی موزه حفاظت مقدس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجانامه است.

وی خاطرنشان کرد: خواهد شد {مسیر} سفر این اتوبوس ها به دلیل ایستگاه های کنجانام، میدان القائم، بلوار ارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار مشارکت در می تواند. راضیمیدان البصاط، میدان جهاد، جاده طالقانی، میدان شیر آب سانجی، میدان فردوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامگاه بوعلی سینا.