زاهدی وفا شانس بالایی برای کسب رای اعتماد داردمحمد تقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار ایمنا. در باره در رأی اعتماد وزیر کار آمده است: محدوده وظایف این وزارتخانه کارو تامین اجتماعی به دلیل تنوع وظایف این وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است انحصاری این.

وی با اشاره به حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی از جمعیت افزود: از یک سو بحث اشتغال، روابط کارمند و کارفرما، از سوی دیگر بحث تامین اجتماعی و اجتماعی است. امنیت. منابع مالی. طول شرکت های زیرمجموعه نیز به طور گسترده با بیمه، مستمری و مستمری سروکار دارند که این امکان را به این وزارت می دهد که هر ساله و همزمان با افراد زیادی ارتباط مستقیم برقرار کند.

نماینده مردم خمینی شهر در شورای اسلامی بر لزوم انتخاب وزیر مقتدر برای این وزارتخانه مهم تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید توسط فردی اداره شود که بتواند با سایر مراجع به ویژه مجلس ارتباط خوبی داشته باشد. ب- تصمیم گیری یا تنها نبودن لازم است او از نصیحت خبر ندارد.

وی با بیان اینکه در زمان انتصاب زاهدی وفو به عنوان سرپرست وزارت تعاون، ارتباط این وزارتخانه با مجلس برقرار شد و تاکنون توانسته آرامش را در محیط این وزارتخانه ایجاد کند، اظهار داشت: این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار کرده است. تاریخ و به نظر می رسد تجربه او شانس زیادی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس دارد.

نقدعلی رسیدگی به وضعیت اسفبار بازنشستگان و عادلانه‌سازی درآمدهای آنان را بالاترین اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: وزیر تعاون باید منابع درآمدی پایدار ایجاد کند تا با رفاه اجتماعی و صندوق متکی باشد. این تبدیل آن به گروهی خودکفا و همچنین پذیرش مطالبات آن از مجلس و از سوی دیگر مفید اولویت بندی منابع مالی خوب برای خدمت و تعادل حقوق بازنشستگان، جلوگیری از چپاول شرکت های تابعه و منابع این شرکت ها.