زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در آذربایجان غربی به وقوع پیوستبه روایت ایمنو. بر اساس آن بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری، این زمین لرزه امشب چهارشنبه 30 شهریور ساعت 22 و 27 دقیقه و مرکز آن در حوالی شهرستان خوی، منطقه آذربایجان غربی واقع شده است.

این زمین لرزه در عمق شش کیلومتری زمین رخ داده و نزدیکترین شهرها در 9 کیلومتری خوی و 33 کیلومتری خوی قرار دارند. معذرت می خواهم و 36 کیلومتر تا سلماس (همگی در منطقه آذربایجان غربی).

کانون این زمین لرزه در 102 کیلومتری ارومیه (مرکز منطقه آذربایجان غربی) و 121 کیلومتری تبریز (مرکز منطقه آذربایجان شرقی) بوده است.

از خسارت جانی و مالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.