سازمان خانه خلاق علوم اجتماعیبه گزارش «ایمنا» از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خانه خلاق- نوآوری تخصصی علوم اجتماعی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشکده مهدی رحیمی گیلانی گفت: مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از اداره کل ریاست جمهوری ازبکستان مجوز دریافت کرد. توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق». در قالب برنامه توسعه اکوسیستم شرکت های خلاق علم و فناوری موفق به اخذ گواهینامه و تاسیس و راه اندازی خانه خلاق و نوآور در حوزه تخصصی علوم اجتماعی شده است.

وی افزود: در داخل سیاست و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری نرم و توسعه صنایع خلاق و توسعه اکوسیستم شرکت های خلاق با حمایت از فرم به توسعه اقتصاد خلاق کمک می کند. گرفتن و توسعه طرح‌ها و بنگاه‌های مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری یکی از برنامه‌های اجرایی است که از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توسعه تولیدات خلاق حمایت می‌کند.

رحیمی همچنین گفت: در این زمینه خانه‌های خلاق و مبتکر یکی از هسته‌های مهم کمک و تسریع ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و نوآورانه و تیم‌های آنها برای ایجاد کسب‌وکار و تجاری‌سازی محصولات خود هستند. علم و فناوری طرح رئیس جمهور کم اهمیت و انجام شد.