ساکت: 30 تا 70 درصد درآمد باشگاه ها در دنیا از حق پخش استبه گزارش خبرنگار ایمنا، امروز سه شنبه است بیست و پنجم مرداد_ مراسم راه اندازی تیم ورزشی قهرمانی «سپاخون» برگزار شد و محمدرضا ساکت در این مراسم در گفتگو با خبرنگاران درباره ماجراهایی که در روزهای اخیر سیما و صداوسیما به راه انداخته و مسائل حق پخش را سکوت کرد. باشگاه های قرمز و سایر باشگاه ها نیز به دنبال ادعای آن هستند. مذاکرات انجام داد

بخش مهم سخنان محمدرضا ساکت به شرح زیر است:

30 تا 70 درصد درآمد باشگاه‌های دنیا از طریق حق پخش تامین می‌شود. متاسفانه ما در ایران از این امر محروم هستیم. صداوسیما حق پخش مسابقات را از مالکان بازی که همان باشگاه ها هستند نمی خرد.

باشگاه های کنفدراسیون فوتبال آسیا در باره پولی شدن حقوق پخش مستلزم مستندات است و ما نمی توانیم ارائه دهیم. این وضعیت برای فوتبال حرفه ای ایران بسیار زشت است زشت وضعیت حق پخش در نقطه صفر است.

آنچه صداوسیما گفت اخیراً به عنوان حق پخش به باشگاه ها پرداخت کرده است اصلاً حق پخش نیست. صداوسیما به نام تبلیغات به وزارتخانه پول می دهد، وزارتخانه به فدراسیون ها پول می دهد و بعد به باشگاه ها می رسد، شنیده ام این پول 15 میلیارد است، خیلی خنده دار است و چیزی نگرفته ایم، چه برسد به این تبلیغات. سرچشمه گرفته از این مسابقه ورزشی است و ربطی به حق پخش ندارد!

حق امتیاز باید به مالکان باشگاه پرداخت شود. همچنین در کارگروهی که سازمان لیگ تشکیل می دهد و در صورت وجود آن را وارد خواهیم کرد برنامه ما هم مجری جدی هستیم، کارگروه هنوز تشکیل نشده است، وقتی تشکیل شد پیگیری می کنیم و هر سیاستی نهایی شود. من حرکات اخیر سرخابی ها و اینها را تخفیف نمی دهم جهت من مطمئناً می دانم که مسابقات سپاهون، پرسپولیس و استقلال محصول آنهاست و می توانند مسابقات را هر طور که می خواهند بفروشند. فوتبال حرفه ای در دنیا هم تعریف کرده است.

بخش کامل سخنان رهبر سپهخون را در زیر مشاهده می کنید: