ستاد راهنمایی {مسافران} نوروزی شمال شهرستانعلاوه بر این استقرار کیوسک های مختلف به دلیل جمله کابین گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه فرهنگیان، ستاد ارشاد نوروزی {مسافران} در داخل شمال کلان شهر برای {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند فراهم کردن فضاهای گردشگری، اقامتگاه های دفترچه راهنما {تشکیل شده است}. {در شهر}، منطقه پارکینگ، سرویس بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازخانه.

سرسره گل، گلدان، کلبه گل، طاق گل، چرخ فلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره هفتگی ویژه همراه خود نورپردازی انتخاب شده، فضای دلنشینی را برای حضور مهمانان نوروزی راه اندازی کرد.