سرمایه گذاری در شیلات اردبیل برای صادراتبه گزارش ایمنا، محمد اله بخش امشب چهارشنبه ۲۲ مهرماه در مراسم آغاز صید از منابع آبی منطقه اردبیل در محل سد حضور دارد. آدامس نه وی بیان کرد: با توجه به وجود منابع آب شرب در استان، امکان رهاسازی ماهیان گرمابی برای افزایش پرورش، نگهداری و حفظ آبزیان حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در این بخش برای مقاصد صادراتی می تواند نقش مهمی در کسب درآمد ارزی کشور داشته باشد.

مدیرکل شیلات منطقه اردبیل: منطقه اردبیل یکی از مناطق مستعد کشور از نظر تولید ماهی است و جزو مناطق محسوب می شود. دریایی جایگاه ویژه ای در زمینه ماهیگیری دارد.

ایلاخ بخش گفت: آبزی پروری با توجه به ظرفیت های بالای استان می تواند علاوه بر اشتغال زایی بازده اقتصادی خوبی داشته باشد.

وی افزود: چهار نوبت رهاسازی ماهی آبی گرم به وزن متوسط ​​97 گرم در این سد صورت گرفته که دور اول برداشت این ماهیان با وزن حدود دو کیلوگرم در حال انجام است.

مدیر کل شیلات منطقه اردبیل گفت: بیش از 60 تن ماهی از این منابع عظیم آبی صید و روانه بازارها می شود.

الهبخش افزود: چهار نوع بچه ماهی کپور. شغل ها، فاطفک و کیسه سر این جوجه ها پس از پرورش در این سد و رسیدن به وزن مورد نیاز، علاوه بر تامین نیاز منطقه به مناطق همجوار صادر می شوند.

منبع: مهر