در داخل پینترست به اشتراک بگذارید
مشاوران خاطرنشان می کنند کدام ممکن است سرویس بهداشتی آب خوب و دنج برای سیستم قلبی عروقی مفید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً استرس را به کاهش دهد. به علاوه، اگر حمام سرویس بهداشتی دارید، {رایگان} هستند. گتی ایماژ
  • منصفانه یادگیری جدیدترین در داخل ژاپن گزارش می دهد کدام ممکن است سرویس بهداشتی آب خوب و دنج احتمالاً تهدید ابتلا به {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته را در داخل اشخاص حقیقی به کاهش دهد.
  • یکی از آنها در نظر گرفته متخصصان اظهار داشت: به نظر می رسد مانند است فواید بهزیستی سرویس بهداشتی آب خوب و دنج درست مثل فواید فعالیت های ورزشی قلبی است.
  • برخی اکنون نیست خاطرنشان می کنند کدام ممکن است سرویس بهداشتی {رایگان} است، مشارکت در آن قرار است ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در موردً برای کل شما قابل ورود است.

خواه یا نه سناریو موجود جهان سینه ممکن است داشته باشید را تا حدودی سکسی می تدریجی هر دو ضربان روده ها ممکن است داشته باشید تا حدودی {سریعتر} است؟

محافظت بهترین راه نجات خون ممکن است داشته باشید ممکن است علاوه بر این مناسب در داخل محل اقامت ممکن است داشته باشید به تعیین کنید منصفانه سرویس بهداشتی {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج باشد یا نباشد.

تحقیقات آشکار شده در داخل ژورنال Heart آرم اطلاعات است تخصصی ایجاد می کند ژاپن، {جایی} کدام ممکن است سرویس بهداشتی کردن فاز مهمی به همین دلیل سنت است، {افرادی که} سرویس بهداشتی آب خوب و دنج می گیرند معمولاً به کاهش قابل توجهی در معرض خطر ابتلا به مشکلات قلبی هر دو سکته دارند.

محققان عادات سرویس بهداشتی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید {بیماری} قلبی عروقی بیش به همین دلیل 30000 بزرگ شده {ژاپنی} را به مدت زمان 20 12 ماه پیگیری کردند.

ما دریافتیم کدام ممکن است سرویس بهداشتی کردن مکرر حمام {به طور قابل توجهی} همراه خود به کاهش تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} شرح داده می شود، کدام ممکن است نمایشگاه ها تأثیر {مفید} سرویس بهداشتی کردن بر روی تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} [cardiovascular disease] ممکن است علاوه بر این {تا حدی} در نتیجه به کاهش تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} باشد یا نباشد.

بر مقدمه این یادگیری، سرویس بهداشتی آب خوب و دنج هر روز همراه خود 28 شانس به کاهش تهدید {بیماری} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 شانس به کاهش تهدید سکته شرح داده می شود.

همراه خود بهره مندی از آب {گرمتر}، این رقم به 35 شانس به کاهش تهدید ابتلا به مشکلات قلبی رسید. تهدید سکته مغزی همراه خود آب {گرمتر} به کاهش نمی یابد.

ما دریافتیم کدام ممکن است سرویس بهداشتی کردن مکرر حمام {به طور قابل توجهی} همراه خود به کاهش تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} شرح داده می شود، کدام ممکن است نمایشگاه ها تأثیر {مفید} سرویس بهداشتی کردن بر روی تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} [heart disease] این گروه تحقیقاتی کدام ممکن است مشتاق در مورد دکتر هیرویاسو ایسو، درک پزشکی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی در مدرسه اوزاکا در داخل ژاپن مدیریت می شد، نوشت: ممکن است علاوه بر این {تا حدی} در نتیجه به کاهش تهدید ابتلا به {فشار خون بالا} باشد یا نباشد.

چرا سرویس بهداشتی آب خوب و دنج کارآمد است

محققان بر این باورند کدام ممکن است گرمای آب استرس خون را به کاهش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری ضربان روده ها را بهبود می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک چیز به تماس گرفتن انجام همودینامیک را تقویت می‌بخشد، کدام ممکن است به‌عنوان عامیانه، اینجا است کدام ممکن است روده ها چگونه می توانید خون را به تمام اندام‌های بدن ما پمپاژ می‌تدریجی.

به آموزش داده شده است دکتر اس. راسل وستر، FACS، FACC، FAHA، رئیس فاز روش جراحی روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق در داخل بیمارستان یهودی در داخل سینسیناتی، اوهایو، این مشابه نتایجی است کدام ممکن است از اشخاص حقیقی به همین دلیل ورزش های قلبی بدست آمده می کنند.

“پرس و جو {واقعی} اینجا است: خواه یا نه (به ارمغان می آورد) مشابه نتیجه نهایی تعدادی از ورزش های قلبی است؟” وستر به Healthline اظهار داشت.

اعتقاد کنید نیم ساعت ورزش مرحله زیرین (مربوط به کوهنوردی) 5 روز در داخل هفته را مناسب مشارکت در دهید. اگر سرویس بهداشتی کردن 5 روز در داخل هفته ضربان روده ها ممکن است داشته باشید را نخست می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس خون ممکن است داشته باشید را زیرین می آورد، نتیجه نهایی قابل مقایسه است.

خواه یا نه سرویس بهداشتی نیاز به تجویز شود؟

وستر می‌گوید کدام ممکن است هیچ‌وقت یک مشاور روده ها را نمی‌شناسد کدام ممکن است سرویس بهداشتی را به‌عنوان پیشگیری تجویز تدریجی، از هر لحاظ.

او می رود ممکن است حتی ردیابی می تدریجی کدام ممکن است این داده ها فقطً جدیدترین نخواهد بود: مردمان فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوناها نیز برای این مورد ارزیابی شدند.

جدا از این، او می رود می‌گوید در داخل ژاپن، سرویس بهداشتی کردن در داخل حمام‌های آب خوب و دنج عمیق بخشی به همین دلیل سنت آن قرار است‌ها است (از سرویس بهداشتی‌های {ژاپنی} به سرویس بهداشتی‌کنندگان {اجازه} می‌دهند به همان اندازه در داخل عمق آب سوزان بایستند)، متعاقباً «آن قرار است‌ها می‌خواهند اینطور باشد یا نباشد».

با این وجود Vester مزایای بزرگ بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی تهدید را می بیند.

اول تهدید: Vester قویاً اصرار می تدریجی کدام هرکدام {کسی که} دارای {هر} سبک مسئله قلبی عروقی است در گذشته به همین دلیل غوطه ور شدن در داخل سرویس بهداشتی آب خوب و دنج همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی صحبت تدریجی.

وی اظهار داشت: «{افرادی که} (مشکلات قلبی) دارند {نباید} این {کار} را مشارکت در دهند. “در همه زمان ها ابتدا همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی صحبت کنید.”

با این حال؟ سرویس بهداشتی کردن در داخل خالص ترین تعیین کنید شخصی برای سلامت روان ما مفید به نظر می رسد.

وستر اظهار داشت: “مزایای بزرگ جانبی یکی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد.” «{آرام}‌فاز است، به روشی خارق العاده منزوی می‌شود، اوقات فراغت‌فاز است. باشد که می تواند یک باشد دوم ذن است. چشمانت را می بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده می گویی “آههههه.” این در همه زمان ها به همین دلیل متعدد جهات برای ما خارق العاده است.»

به کاهش استرس {رایگان}

الیزابت نلسون به همین دلیل ویسکانسین {در این} هفته ها بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر سرویس بهداشتی آب خوب و دنج را برای روابط اش تجویز کرده است.

او می رود به Healthline اظهار داشت: «من خواهم کرد مدت زمان‌هاست کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند سرویس بهداشتی آب خوب و دنج را شناخته شده به عنوان {راهی} برای به کاهش استرس اصرار کرده‌ام. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است به کاهش استرس به سلامت روده ها پشتیبانی می تدریجی. تصور می‌کنم {در حال حاضر}، کل شما ما می‌توانیم به همین دلیل تا حدودی به کاهش استرس اضافه شده استفاده بیشتر از کنیم.»

او می رود می گوید کدام ممکن است منصفانه فایده اکنون نیست نیز برای آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد.

اساساً {رایگان} است. اگر در داخل محل اقامت شخصی حمام دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خوب و دنج دارید، هر چیز کنار هم قرار دادن است. «را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به قرار جلب رضایت هر دو صنوبر قیمت ندارد. این برای روده ها هم خارق العاده است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور کیف پول نقد من خواهم کرد {در حال حاضر}.»

مارنا بریکمن، LCSW-C، منصفانه مددکار اجتماعی دارای مجوز در داخل آناپولیس، مریلند، می‌گوید یکی از آنها در نظر گرفته استراتژی‌های اوقات فراغت‌بخشی کدام ممکن است به مشتریانش اصرار می‌تدریجی، ربودن سرویس بهداشتی آب خوب و دنج است.

او می رود به Healthline می‌گوید کدام ممکن است سرویس بهداشتی‌های آب خوب و دنج آن را به راه بدنی برای بدن ما ممکن است داشته باشید اوقات فراغت‌فاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افکار اوقات فراغت‌فاز است.

او می رود خاطرنشان می‌تدریجی کدام ممکن است سرویس بهداشتی‌ها سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دسترس هستند، در نتیجه {هر} {کسی} می‌تواند به همین دلیل آن قرار است استفاده بیشتر از تدریجی، به‌ویژه در حال حاضر کدام ممکن است از مردمان خرس اصل سرپناه هستند.

وستر اظهار داشت: “اگر کلید بهزیستی بالاتر منصفانه سرویس بهداشتی خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج است، پس من خواهم کرد {در این} {کار} هستم.”