{سهام} نتفلیکس سقوط کرد – ایمنابه گزارش ایمنا، اریک شریدان (اریک شریدان)، تحلیلگر گلدمن ساکسهزینه عملکرد {هر} کدام 450 دلار آمریکا اشتراک گذاری همراه خود نمرات خنثی، نتفلیکس به 420 دلار آمریکا به ازای {هر} سهم به کاهش کشف شد به همان اندازه منعکس کننده تخمین های خیلی کمتر به دلیل 21 میلیون به همان اندازه 17 میلیون برای 12 ماه 2022 باشد یا نباشد.

شریدان مصرف کننده برای تاثیرگذاری تا حد زیادی در داخل نتفلیکس در داخل یادداشتی ذکر شد: “ما باقی مانده است روال هستیم” درستش کن. به دلیل زمان همه شما‌گیری، ما بر به کاهش عمق تهاجمی بهره مندی از مزایای رسانه، هر دو میدان دید واضح‌تر به دلیل توسعه قیمت‌های {متوسط} ​​مطالب محتوا، هر دو تأمین ثابت FCF کدام ممکن است می‌تواند ترمیم {موجودی} را تامین اقتصادی تنبل، کانون اصلی می‌کنیم. همینطور جاستین پترسون (جاستین پترسون)، تحلیلگر KeyBanc، در گذشته به دلیل دوباره پر کردن گزارش سدر {موجودی} بار سفارش تکراری سدا در داخل نتفلیکس. اساساً، تحلیلگر EPS 12 ماه های 2022 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2023 را به آماده سازی 6.1 شانس به کاهش داد.

ما در نظر گرفته شده می‌کنیم کدام ممکن است اضافه‌های نقدی خالص در داخل سه ماهه اول به دلیل جاده تأمین محتوای قدرتمند‌تر در داخل آسیا درآمد می‌برند، کدام ممکن است نیاز به مقداری به دلیل به کاهش 1 میلیون دلاری روسیه را جبران تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برآورد جدیدترین ما 2.1 میلیون دلار آمریکا منجر شود. پترسون مصرف کننده در داخل یادداشتی نوشت: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است این فشارها به کاهش نیابد، ما نامشخص هستیم کدام ممکن است {حاشیه} عملیاتی ممکن است به 300 واحد در داخل 12 ماه بازگردد.