سه علت کدام ممکن است کودک سنجاب ها در داخل اسارت می میرند

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی عالی کودک سنجاب را گرفته اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی به مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری آن قرار است کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {اجازه} دانش اید کدام ممکن است آن را به راه فیزیکی به سراشیبی برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمیرد؟ بايد تنها واقعی {نیستی}! در داخل {زیر} سه علت معمولاً پرسیده می شود برای در حال مرگ کودک سنجاب ها در داخل اسارت اشاره کردن شده است:

1. برنامه کاهش وزن نادرست

مصرف شده نامناسب اولیه علت در حال مرگ سنجاب ها است. تقریباً در مورد اینکه شیر آب خشک دقیق برای مصرف شده کودک سنجاب هایی کدام ممکن است ادامه دارد شیر آب می دهند، اختلاف تذکر زیادی ممکن است وجود داشته باشد. تعداد زیادی از توانبخشان حیات وحش به دارید می گویند کدام ممکن است غذای {گران} هزینه حیوان خانگی بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه به سنجاب شیر آب گاو نخورید. من خواهم کرد به همین دلیل غذای {گران} هزینه حیوان خانگی همراه خود تا حدودی استفاده بیشتر از کردم، با این وجود اخیراً ممکن است فرمولاسیون را اصلاح دادند کدام ممکن است باعث شد چربی ها شیر آب فراوان برای سنجاب ها وجود نداشته باشد یا نباشد. حالا یکدفعه به افراد می گویند برای بهبود چربی ها، خامه اضافه کنید! هیا! لوسیون {چیست} این لوسیون شیر آب گاو است! علت اینکه شیر آب گاو باعث در حال مرگ کودک سنجاب می تواند اینجا است کدام ممکن است موادی در داخل شیر آب ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است باعث اسهال از حداکثر سنجاب می تواند. اسهال نتیجه در عدم ثبات الکترولیت می تواند می شود که در پایان به ریتم نامنظم مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در حال مرگ در داخل تأثیر ایست قلبی می تواند.

من خواهم کرد دیده شده است ام کدام ممکن است اگر به همین دلیل شر ماده خارج از آن در داخل شیر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه گاو کدام ممکن است باعث اسهال می تواند خلاص شوید، عالی کودک سنجاب همراه خود شیر آب گاو غنی به همین دلیل لوسیون به خوبی حرکت می تنبل. با این وجود دارید نیاز به عالی شرط بندی مطمئن با این وجود بسیار مهم را مشارکت در دهید به همان اندازه این اجزا آن را به راه سنجاب ایمن شود! من خواهم کرد می توانم طرز تولید این اجزا را به دارید تمرین {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارید را به همین دلیل صرف بیست دلار آمریکا برای عالی قوطی برای غذای حیوان خانگی نجات {دهم}!

2. هیپوکلسمی

دومین {قاتل} عظیم سنجاب ها هیپوکلسمی است. باشد که می تواند یک باشد شناسایی گل برای کلسیم خون زیرین است. سنجاب ها، به طور قابل توجهی در داخل اسارت، ممکن است بخواهید کلسیم شگفت انگیز بالایی دارند. در حال مرگ قابل انتساب به به مقیاس عقب کلسیم خون پس به همین دلیل برداشتن شیردهی در حال وقوع است. {در حالی که} ممکن است شیر آب خریداری شده می کنند، نیازهای کلسیم ممکن است تامین می تواند. اگر شیردهی را متوقف کنند، به تقویت می کند های کلسیم خواستن خواهند داشت هر دو به یک چیز به تماس گرفتن {بیماری} متابولیک استخوان می شوند. این {بیماری} همراه خود به همین دلیل انگشت ارائه کلسیم به همین دلیل استخوان ها، به طور قابل توجهی در داخل {ستون فقرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهای عقبی مطمئن می تواند. ممکن است هنگام راهی که در آن جابجایی راه اندازی به تکان ارائه پاهای عقب شخصی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم مدیریت اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه ها را به همین دلیل انگشت می دهند. استخوان های ممکن است ظریف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می شکنند.

سطوح زیرین کلسیم خون نیز احتمالاً ممکن است نتیجه در ریتم نامنظم مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ قلبی شود. سنجاب کم کم {بیماری} متابولیک استخوان صحنه اسفناکی است! پیشگیری ساده است! من خواهم کرد یک تکنیک قابل توجه آسان برای ایجاد عالی تقویت می کند غذایی به تماس گرفتن Nut Squares هر دو Nut Balls تمرین می {دهم} کدام ممکن است خیس شدن {بهینه} کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را برای سنجاب ها {تضمین می کند}.

3. {آسیب} های داخل

فینال {قاتل} عظیم کودک سنجاب ها {آسیب} های داخل است. معمولاً عالی سنجاب پیدا شده به همین دلیل لانه‌ای به همین دلیل برگ‌ها بیرون از در افتاده است. مطمئناً یکی اولیه کارهایی کدام ممکن است نیاز به برای کودک سنجاب بعد به همین دلیل موقعیت قرار دادن آن قرار است در داخل تنظیم خوب و دنج مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است آن قرار است را {به دقت} آن را به راه {آسیب} ارزیابی کنید. {نوزادان} معمولاً تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان مرکز پرخطر دارند، اما چه زمانی کودک سنجاب در داخل تنفسی مسئله داشته باشد یا نباشد هر دو به همین دلیل ماهیچه‌های سینه‌ای برای تنفسی استفاده بیشتر از نمی‌تنبل، ممکن است علاوه بر این {آسیب}‌های داخل داشته باشد یا نباشد. ممکن است علاوه بر این داروها هایش آسیب دیده هر دو ریه هر دو مرکز کبودی داشته باشد یا نباشد! ترومای بلانت شکمی احتمالاً ممکن است به اندام های داخل معادل کبد، کلیه ها هر دو طحال {آسیب} برساند. معده کودک سنجاب قابل توجه نازک است. اگر اصلاح سایه بنفش {تیره} معده تبصره کردید، این سیگنال شومی است کدام ممکن است نماد دهنده خونریزی داخل است.

برای کودک سنجاب {در این} حالت {کار} زیادی نمی توان کرد. دامپزشک احتمالاً ممکن است حیوان را معاینه تنبل، با این وجود تقریباً به طور قطع کاری جز تبصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به همین دلیل جنگ تنفسی آن قرار است همراه خود اکسیژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم خوب و دنج به همان اندازه بالا آن قرار است {وجود ندارد}. من خواهم کرد در داخل 12 ماه‌هایی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی توان‌فاز سنجاب‌ها ورزش می‌کردم متوجه شدم کدام ممکن است سنجاب‌ها رفیق دارند بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن تمیز کردن با آرامی مالش دهند، این برای ممکن است قابل توجه تسکین‌دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرام}‌فاز است. در حال مرگ بخشی به همین دلیل مسکن است. در داخل آغوش کلاچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرام} کردن عالی سنجاب در داخل جاری در حال مرگ به من خواهم کرد پشتیبانی می تنبل به همان اندازه بفهمم مسکن چقدر بی بها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به است. من خواهم کرد به همین دلیل نگهداری این موجودات خارق العاده لذت بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت شگفت انگیز ای می یابم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر می کنم کدام ممکن است حتی در داخل هنگام در حال مرگ نیز می توانم تمایز راه اندازی کنم!