سه قدم برای قرار ربودن ایران در داخل کلاس دوم جام بین المللیبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل “فعالیت های ورزشی سه”، خیلی کمتر به همین دلیل در هفته اندازه کشید به همان اندازه ایران به همین دلیل جایگاه اول آسیا صعود تدریجی. سامورایی ها پس به همین دلیل شکست گروه اسکتیچ مقابل کره جنوبی کدام ممکن است مصادف همراه خود پیروزی ژاپن برابر استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود این گروه به جام بین المللی بود، موقتاً صدرنشین آسیا شدند.

برد بیرون به همین دلیل محل اقامت مقابل استرالیا باعث شد ژاپن 11 {امتیاز} خوش بینانه در داخل کلاس بندی فیفا خرید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 1560.82 {امتیاز} برسد. شکست مقابل کره جنوبی نیز {امتیاز} منهای 13.7 را به ایران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این محاسبه ایران به 1559.19 {امتیاز} سقوط کرد.

این اختلاف 1.63 امتیازی باعث شد به همان اندازه گروه ایران قابل انتساب به {امتیاز} زیرین نسبت به ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرو همراه خود 2 پله سقوط در داخل کلاس بندی بین المللی در داخل کلاس بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} قرار گیرد. این در داخل حالی است کدام ممکن است گروه سراسری بعد به همین دلیل ماه ها مقام اول آسیا را به همین دلیل بازو داد، متعاقباً این ژاپن است کدام ممکن است روی مرحله {فوتبال} آسیا خواهد ایستاد.

بعد از همه دوری ایران به همین دلیل مقام اول طولی نکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات در امروز در داخل مرحله آخرین مقدماتی جام بین المللی باعث شد شاگردان اسکوچیچ موارد اکنون نیست در داخل کلاس بندی فیفا به مقام اول آسیا بازو یابند.

{در حالی که} ژاپن پس به همین دلیل تثبیت جایگاه شخصی در داخل فینال جام بین المللی مقابل ویتنام در داخل انتهای جدول قرار داشت، شاگردان هاجیمه موریاسو منصفانه سیو غیرمنتظره را مقابل حریف خیلی کمتر بسیار موثر شخصی مشارکت در دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتیجه نهایی تا حد زیادی در داخل مرحله سراسری بود. تیمی کدام ممکن است بیش به همین دلیل {هر} عامل یکی دیگر ایران را ترجیح می داد.

جذب می کند غیرمنتظره ژاپن باعث شد این گروه همراه خود روش چسبیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل پیش تصمیم گیری شده فیفا 7.37 {امتیاز} مضر خرید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان مقام اول به اسکوچیچ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را نگه داشتن کردند. میهمانی ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد نیز رخ داد.

شیوع 2 امتیازی ایران به همین دلیل لبنان همراه خود 5.3 {امتیاز} خوش بینانه به امتیازات زودتر این گروه اضافه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران همراه خود 1564.49 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن همراه خود 1553 باخت همراه خود 7.37 {امتیاز} مقابل ویتنام به 45 {امتیاز} رسید به همان اندازه ایران به کلاس بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم بازگردد. جهان. مقام اول آسیا شکست قبلی روز پیش پرو مقابل اروگوئه همراه خود نتیجه نهایی مضر 11.29 برای این گروه در کنار بود به همان اندازه به همین دلیل ایران نیز خیلی کمتر باشد یا نباشد.

جذاب اینجاست کدام ممکن است گروه سراسری مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارلوس کی معنی می توانند جایگاه ایران را منصفانه قدم جلوتر ببرند. در داخل صورتی کدام ممکن است گروه مصر امشب سنگال را شکست دهد 13.97 {امتیاز} به همین دلیل این گروه کسر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع {امتیاز} هواداران سادیو مانه به 1559.16 می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً ایران (همراه خود {امتیاز} 1564.49) بیشتر به همین دلیل سنگال خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رتبه 20 جهان را ممکن است داشته باشد.

با این وجود ماده اساسی اینجا است کدام ممکن است 2 دیدار اکنون نیست در داخل قاره اروپا برای گروه ایران فوق العاده می تواند حیاتی باشد چرا کدام ممکن است {حذف} 2 گروه اکنون نیست هر دو صعود فوری کاستاریکا به جای آن مطمئناً یکی گروه های مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا. گروه سراسری ایران احتمالاً به درک دومین قرعه کشی جام بین المللی اهدا شود.

در داخل صورت یکپارچه غافلگیری مقدونیه شمالی، امشب همراه خود جنگ از طریق سد پرتغال به همین دلیل حضور رونالدو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش در داخل جام بین المللی قطر توقف می تواند باشد. خواهد شد اگر امشب لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لواندوفسکی به همین دلیل سد سوئد حرکت کنند، منصفانه حریف ایرانی اکنون نیست در مسیر درست صعود به لیگ دسته دوم {حذف} خواهد بود.

همراه خود ایده {حذف} پرتغال، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال، گروه های سراسری قطر، برزیل، بلژیک، فرانسه، آرژانتین، {انگلیس}، اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند هشت تیمی هستند مرحله یک قرعه کشی جام بین المللی حضور خواهند داشت. در داخل بلند مدت آلمان، دانمارک، سوئیس، اروگوئه، کرواسی، مکزیک، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ایران {راهی} در اطراف دوم جام بین المللی خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق بزرگی برای گروه سراسری رقم خواهد خورد.

به هر طریقی امشب اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش در داخل جاری تماشای سه دیدار حیاتی در داخل قاره های مختلف هستند. در داخل صورت عدم جواز حضور پرتغال، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال به جام بین المللی، ایران احتمالاً در داخل مرحله دوم قرعه کشی جام بین المللی قرار بگیرد.