سومین مونتاژ شرکت ها مسافرتی اصفهانسومین نشست شرکت ها بازدید کلان شهر اصفهان همراه خود عنوان بررسی اجمالی سناریو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن گزارش مسئولان در داخل ستاد آموزش کلان شهر اصفهان درست در این لحظه 7 فروردین 1401 برگزار شد.