سویه ها بنفش رژیم در داخل پیش نویس مذاکرات وین رعایت نشد


به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خزریان در داخل صفحه وب شخصی شده شخصی در داخل توییتر نوشت: در مورد شبهات مطرح شده کسب اطلاعات در مورد پیش نویس ۲۷ صفحه وب ای مهم مذاکرات وین، در داخل سمت مشاور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون سیاسی، ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی مجلس شورای اسلامی. کمیسیون دستور 90 مجلس نمایندگان، گفتن می کنم این مقاله خواهد آمد در داخل 17 اسفند پایان دادن شد، تخصص مذاکرات کسب اطلاعات در مورد انتخاب وزرا پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه ایران تفسیر می کند شد.

وی افزود: این پیش نویس شامل می شود 4 صفحه وب محتوای متنی مهم، 18 صفحه وب شامل می شود سه ضمیمه تعمیر تحریم ها، اقدامات معادل با بخش هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مجدد قالب (یادآور برجام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 صفحه وب آخر در داخل کپک {پرونده} است. {سند} به صورت جداگانه ای کدام ممکن است متأسفانه این واقعیت واقعی را اعتقاد می تدریجی به دلیل آنجایی کدام ممکن است هدف اصلی مذاکرات بر احیای برگام است، جاده قرمزهای نظام مورد آگاه باشید قرار نمی گیرد.

خطوط قرمز رژیم در پیش نویس مذاکرات وین رعایت نشد

خطوط قرمز رژیم در پیش نویس مذاکرات وین رعایت نشد