سپاهان 4 _ بازیگر البرز 1 / عملکرد جهان شاهد گرفتن زنان طلایی است.


به گزارش خبرنگار ایمنا، نیروی کار {فوتبال} بانوان سپاهان در داخل فینال دیدار هفته {دوازدهم} امشب سه شنبه 15 فروردین ماه برای اولیه موارد به همین دلیل ساعت 8 صبح در داخل ورزشگاه عظیم عملکرد جهان میزبان نیروی کار البرز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام قهرمانی بازو کشف شد. پیروزی 5:1 مسابقه نیروی کار {فوتبال} بانوان سپاهان در همه زمان ها در داخل پایین است صفائه برگزار شد با این وجود اکنون با اشاره به مساعد در دسترس بودن {شرایط آب و هوایی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد حضور نیروی کار {فوتبال} پسران سپاهان در داخل عربستان مراقبت از تفریحی های آسیایی، نیروی کار {فوتبال} بانوان سپاهان پس به همین دلیل 5 12 ماه حضور در داخل لیگ برتر {انگلیس}. ، میزبانی اینترنتی جان.

سپاهان 4 _ بازیگر البرز 1 / نقش جهان شاهد تیراندازی دختران طلایی است.

ترکیبی نیروی کار {فوتبال} سپاهان:

مینا نافع، شقاق روزبهان، هاجر الدباغ (الهی افشار دوست خوب)، فاطمه عادلی، فروغ موری (فاطمه ترجیحی)، زهرا پورحیدر (کوثر عنبری)، میترا نیزاری، سارا ضرابی نیا (مریم) راحیده) نسبت به. به همان اندازه صادقی، کوثر کمالی، مارسا سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه

معلم: خاص محمودی

ترکیبی نیروی کار {فوتبال} البرز:

معلم: پرستو کرمی

گل ها:

2 {دقیقه} سمیا نتیجه نهایی (هیئت {فوتبال} البرز)، 47 {دقیقه} مرضیه نخا (سپاهان)، 75 {دقیقه} نسبت به. به همان اندازه صادقی (سپاهان)، {دقیقه} 82: هاجر الدباغ (سپاهان)، 90+ مریم راحیده (سپاهان)

دلایل تفریحی:

این دیدار همراه خود گل زودهنگام نیروی کار البرزی در داخل {دقیقه} اول به راه اندازی شد. گل {دقیقه} اول کاپیتان سپاهان را به همین دلیل هم کنار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حفاظت برای سپاهان مسئله راه اندازی کرد. در داخل یکپارچه تفریحی نیروی کار میهمان سعی کرد به همین دلیل تعداد زیادی سپاهان استفاده بیشتر از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گل دوم برسد با این وجود ناکام ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی در داخل نیمه اول همراه خود تک گل خانم برزی منجر به.
در داخل نیمه دوم: طلایی پوشان سپاهان برای جبران گل نیمه اول در داخل {دقیقه} 47 وارد دروازه میهمان شخصی شدند کدام ممکن است سپاهان همراه خود زدن منصفانه گل مساوی دوچرخه {حمله} شخصی را درخشان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام وجود در جهت دروازه حریف {حمله} کرد می شود که در پایان به زدن 4 گل شد. در داخل نیمه دوم سرانجام این دیدار همراه خود شیوع 4 بر 1 طلایی پوشان سپاهان منجر به.

دقایق ظریف:

{دقیقه} 4: شوت نیرومند سارا ژرابی نیا به تیر دروازه تصادف کرد.

{دقیقه} {هفتم}: سارا ضرابی نیا همراه خود پاسی جذاب مکان خوبی را برای مرضیه نخخ راه اندازی کرد کدام ممکن است ضربه این شرکت کننده همراه خود پاسخ دروازه بان در کنار شد.

{دقیقه} 13: پاس سارا قمی مینا نافه در داخل زمان صحیح برداشتن شد.

{دقیقه} 16: تأثیر می گذارد روزبهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشار این شرکت کننده به محوطه جریمه البرز در داخل پاسخ دروازه بان حریف بی نتیجه نهایی ماند.

{دقیقه} 23: گیمرها سپاهان به همین دلیل بال اقدام به قلب کدام ممکن است بی ثمر بود

{دقیقه} 32: ضربه ایستگاهی را سپاهان پایین محوطه جریمه مشاور البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل موقعیتی صحیح زد کدام ممکن است ضربه فوری شگیگ روزبانی همراه خود اختلاف به همین دلیل جدا دروازه به بیرون از در سر خورد.

{دقیقه} 1+45: کرنر گیمرها سپاهان در میان بسیاری شلوغی محوطه جریمه به دروازه بان مشاور البرز رسید.

{دقیقه} 54: سپاهان در داخل میانه میدان صاحب موفق ایستگاهی شد کدام ممکن است ضربه کوثر کمالی گزینه به {جایی} نبرد.

{دقیقه} 73: قلب نیاز به نسبت به. به همان اندازه صادقی به همین دلیل هوشیاری مدافعان حریف شوکه شد