شاخص آلودگی هوای مناطق تهران; امروز 27 نوامبر استبه گزارش خبرنگار ایمنا، امروز 6 آبان ماه، جمعه وضعیت جوی تهران به شرح زیر است:

متر کیفیت هوا در ایستگاه Rosie Park دارای شاخص کیفیت هوا 240 (بنفش) است که بسیار ناسالم است.

وضعیت ایستگاه های پاکدشت با شاخص 157، هوکیمیتی مرکزی منطقه 12 با شاخص 152، منطقه 19 با شاخص 152، کرچک با شاخص 153 و ایستگاه های با شاخص 15 منطقه 173 برای جمعیت ناخوشایند (قرمز) است.

ایستگاه های امام خمینی (ره) دارای شاخص دستگاه سنجش کیفیت هوا 105، باقرشهر با 146، تربیت مدرس در منطقه ششم 102، پارک شکوفه تهران با شاخص 116 و دانشگاه تهران با شاخص 105 هستند. ، دماوند شاخص 130، منطقه دوم شریف با شاخص 144، شهرداری منطقه 11 اقلیم ناسالم (نارنجی) شاخص 143 برای گروه های حساس.

وضعیت ایستگاه های بزرگراه محلی منطقه چهاردهم با شاخص 59، منطقه اقدسیه با شاخص 1 تا 67، پاسداران با شاخص 55، منطقه پیروزی با شاخص 99 در 13، در چشمه با شاخص 13 است. شاخص 64، در رباط با شاخص کریم 71، شاخص ژئوفیزیک 55، آپارتمان ستاد بحران منطقه هفتم شاخص 72 و منطقه شادآباد 18 شاخص 76 در شرایط جوی مساعد (زرد).

همچنین شاخص شهرداری منطقه 20 82، شاخص شهرداری منطقه دو 56، منطقه 10 90، منطقه 21 97، منطقه 22 57، شهریار است. شاخص 96، قم با شاخص 75. مسعودیه منطقه 15 با شاخص 76، ملارد با شاخص 80 و منطقه فتح منطقه 9 با شاخص 65 در هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های آتیت ساز 41، اسلامشهر 16، فردیس 39، پونک 49، دانشگاه شهید بهشتی 43، شاخص سلامت 30 است. منطقه چهارم با شاخص 43، فرمانداری 36، گلبرگ بخش هشت 44 و لواسانات دارای هوای پاک با شاخص 23 (سبز) هستند.

شاخص کیفیت هوا 0 تا 50 هوای پاک (سبز)، 51 تا 100 هوای سالم (زرد)، 101 تا 150 ناسالم برای گروه ها (نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم برای جمعیت (قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 بسیار خطرناک (قهوه ای).