شعر آیینی باید با دیدگاهی عمیق و درگذشت نوشته و بیان شودجواد مختاری در مصاحبه ای وجود دارد وی با خبرنگار ایمنا گفت: نگاه به شعر آئینی نسبت به گذشته متفاوت شده است که بیشتر در زبان شعر دیده می شود، هرچند که محتوا با وجود تفاوت یکی است. کشته شده در این سبک شعری، روایت غالب گذشته است. شاعر می خواهد در هر دوره وقایع و مضامین آیینی را روایت کند، بنابراین شعر در ساختار زبانی خود نزدیک تر و حال و هوای شاعران و شعرها لحنی شاعرانه به خود گرفت.

وی افزود: بیشتر اشعار آئینی حال و هوای خوبی دارند و شعر فراوانی دارند، هرچند گاهی ممکن است شعر شاعر در برخی اشعار بیشتر باشد، اما بستگی به تجربه شاعر در آن زمینه دارد، بستگی به فصل زمستان از جمله تحصیلاتش دارد. کشته شده و آنچه از اهل بیت شنیدندآ) این باعث می شود که شعر با توجه به نظر مخاطب و اصل شعر مرتبط تر و تاثیرگذارتر باشد.

این شاعر آیینی درباره روند شعر آیینی امروز گفت: اگر روند شعر در کشور توسعه پیدا کند، شعر آیینی هم توسعه پیدا می کند، اکنون توجه به شعر در کشور ما رو به افزایش است.

وی با تاکید بر نقش شاعران آئینی گفت: باید ادبیات دینی گذشته خود را بخوانیم و به اشعار گذشتگان به ویژه محتوای اشعار گذشتگان اهمیت زیادی بدهیم. گذشته، به ویژه کشته شده در اشعار خود از فلش استفاده کنید، زیرا این اشعار آیینی را می توان همه جا خواند و خواند، در نتیجه نقش شاعر در اشعار آیینی بسیار مهم است و نیاز به نگاه عمیق دارد. کشته شده نوشتن و خواندن شعر آیینی را همراه با خواندن بیاموزید.

مختاری افزود: تلفیق حضور شاعران با شاعرانی که سال ها در این عرصه دست به آفرینش زده اند کشته شده آنها دانشمندان خوبی هستند و برگزاری جلسات و گفتگوهای ویژه بین این دو طیف نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: جلسات شعر آئینی نباید تنها به قرائت این اشعار محدود شود که در آن قاریان اهل بیت حضور داشته باشند و گزیده ای از مقاتل را بخوانند، زیرا ممکن است برخی از شاعران آئینی آن را نشنیده باشند. و ندانستن چیزی در مورد روند خواندن آنها تأثیر بسیار مثبتی دارد.