صبحانه در دانشگاه چهارباغ
این جشن برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1500 افطاری هر چند وقت یک بار میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) در دانشگاه چهارباغ meting out شد.