صحبت های معلم نیروی کار سراسری هندبال مس پس به همین دلیل شکست مقابل تصاویر حرکتی سپاهان +به گزارش خبرنگار ایمنا، نیروی کار های هندبال سپاهان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس کرمان در داخل فینال روز به همین دلیل مرحله {سوم} مرحله {سوم} لیگ دسته عالی هندبال تجهیزات گلف های ملت به همین دلیل ساعت 20:30 در داخل سالن شهید میثمی به مصاف {یکدیگر} رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام. طلایی اصفهان ۲۷ بر ۲۲ {میز} را شکست داد.

پس به همین دلیل این دیدار محسن اخجر معلم نیروی کار هندبال کارمان کوپر مقابل دوربین دیجیتال بی نظیر ایمنا قرار گرفت. در داخل شکسته نشده دلایل وی دانستن درباره این دیدار را تفسیر می کنید: