صلاح کنار هم قرار دادن تمدید قراردادش همراه خود لیورپول استلیورپول همراه خود محمد صلاح مهاجم مصری شخصی برای از سرگیری قرارداد به هماهنگی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده احتمالا قبلی 12 ماه بلند مدت {فوتبال} شخصی را در داخل بندر لیورپول همراه با قرمزها سپری خواهد کرد.

لیورپول مدت زمان‌هاست در داخل جاری مذاکره همراه خود محمد صلاح برای از سرگیری قرارداد است. این هست فاز المصری در نظر گرفته شده می کرد کدام ممکن است نیاز به حقوق او می رود بهبود زیادی داشته باشد یا نباشد در نتیجه او می رود نسبت به سایر گیمرها برتر لیگ برتر دستمزد کمتری اکتسابی می کرد.

دارایی ها خبری بریتانیا گزارش اطلاعات اند کدام ممکن است صلاح اکنون نیست وسوسه نمی شود کدام ممکن است مقدار بیش از حد از پول نقد بپردازد. او می رود پیش به همین دلیل این مشاوره بود کدام ممکن است نیاز به کمتر از دستمزدی برابر همراه خود کمتر از دستمزد کریس رونالدو ستاره منچستریونایتد داشته باشد یا نباشد. با این وجود تجهیزات گلف لیورپول مکرر به طرق مختلف مدعی شده است که نمی تواند باشد چنین دستمزد هنگفتی را صنوبر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت عدم هماهنگی به صلاح {اجازه} خروج خواهد داد.

قرارداد صلاح در داخل 12 ماه 2023 در نهایت به پایان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می شود ستاره لیورپول همراه خود قراردادی کدام ممکن است برای 4 فصل اکنون نیست در داخل لیورپول نگه داشتن خواهد کرد، موافقت تدریجی. قرمزها عصبی بوده اند کدام ممکن است پس به همین دلیل توقف مذاکرات بین 2 طرف، ممکن است به طور اضافی شاهد خروج فرعون در داخل زمان تابستان باشند.

صلاح پیش به همین دلیل این اصرار دستمزد چهارصد هزار پوندی در داخل هفته را رد کرده بود. مهاجم مصری آرزو کرد بهبود دستمزد هفتگی شخصی به نیم میلیون کیلو در داخل هفته شد. با این وجود، بر مقدمه بررسی ها آینه مهاجم مصری در داخل {انگلیس} قرارداد جدیدی همراه خود لیورپول امضا کرد.