ضرورت تقویت توان علمی دانشگاه شن و حوزه علمیهسید محمد حسین دهناد ایمنا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ظرفیت های پژوهشی قم گفت: تعداد پژوهشگاه ها در قم 34 مرکز است و ظرفیت پژوهشی بسیار خوبی در قم وجود دارد که می تواند علم را در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تقویت کند. شوراها را اضافه کنید و کار ارزشمندی را شروع کرده ایم و آسیب شناسی گسترده ای در حوزه مدیریت شهری در کشور انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه شهر قم در بسیاری از زمینه ها مرکز علمی و بین المللی است و باید از این فرصت ها استفاده کرد، گفت: امیدواریم. تشکیل این شبکه تحقیقاتی فرض کنید اولین نشست با موضوع حمل و نقل و حمل و نقل در تهران برگزار می شود.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر قم گفت: مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر قم باید یک شبکه تحقیقاتی مستقر بین کلانشهرها و یک شبکه یکپارچه تحقیق و توسعه بین دو کشور ایجاد کند. کلان شهرها

وی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای بین کلانشهرها با موضوع پژوهش منعقد شد که عملکرد مدیریتی که ایجاد می کنید به درستی انجام نمی شود.

دهناد با بیان اینکه موضوع افزایش حمایت های علمی از مصوبات شورای اسلامی شهر در حال بررسی است، افزود: تلاش شده تا کمیته هایی مطابق با کمیسیون های تخصصی در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تشکیل شود. خارج از شورای اسلامی با اعضای دانشگاه و دانشگاهیان. شورای اسلامی شهر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آرزوی نهایی مدیریت شهری امروز اجرای مدیریت یکپارچه شهری است، باید به توانایی مدیریت شهر نگاه کنیم، امروز با شرایط لازم فاصله داریم و نیاز به یکپارچگی و هماهنگی بین همه دستگاه ها وجود دارد. “