عربستان سعودی دوستان ویژه کوپا آمریکا 2024 شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، موقعیت یابی گل گزارش داد کدام ممکن است اتحادیه {فوتبال} آمریکای جنوبی هر سال خدمه هایی را به همین دلیل سایر قاره ها به طور قابل توجهی آسیا مراقبت از این رقبا ها اعزام می تنبل. کوبا آمریکا می توانید داشته باشید را شناخته شده به عنوان خوب دوستان افتخاری {دعوت} می تنبل.

در داخل {جدیدترین} {حرکت} های این فدراسیون قاره ای برای حضور خدمه سراسری {فوتبال} عربستان {در این} رویداد کوبا آمریکا 2024 را فراخواند.

12 ماه قبلی خدمه های قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن به همین دلیل آسیا در داخل مسابقاتی نمایندگی کردند کوبا آمریکا {دعوت} شد. خدمه سراسری عربستان در داخل گروه اول مقدماتی جام بین المللی به جام بین المللی صعود کرد.

در داخل قرعه کشی جام بین المللی 2022، عربستان سعودی در داخل گروه C همراه خود خدمه های آرژانتین، مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان رقبا کرد.