عصبانیت عجیب و غریب آلگری در داخل تفریحی اینتر + صور


به گزارش خبرنگار ایمنا، دربی یوونتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترمیلان تابع ممکن است ساعتی پیش ایتالیا را تحریک کردن کردند کدام ممکن است نیمه اول fidgeting با شیوع 1-0 اینترمیلان منجر به. آلگری نیمی به دلیل آن خواهد شد را در داخل محل اقامت بگذارید.

تنها واقعی گل اینتر در کل تفریحی به ثمر رسید هاکان هان داود اوغلو همراه خود موفق پنالتی جایگزین پیدا کرد به همان اندازه دروازه را باز تنبل چین او می رود توانست ضربه او می رود را مهار تنبل. با این وجود تصمیم گیری دیدار امشب یوونتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترمیلان کدام ممکن است همراه خود پشتیبانی فناوری دستیار تصویری همراه خود ضربه پنالتی به درآمد اینتر گفتن شده بود، در داخل Reband او می رود ضربه پنالتی را نادرست تجزیه و تحلیل داد.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است داوران دیده شده است اند ماتیاس دلیخت او می رود در گذشته به دلیل ضربه پنالتی وارد محوطه جریمه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این ضربه نیاز به تکرار شود.

هان اوغلو ضربه دوم را در داخل یکسان محل دفعه در گذشته زد با این وجود این موارد چین او می رود نتوانست توپ را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه یوونتوس باز شد.

پس به دلیل به دست آوردن ضربه پنالتی دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} اعضای کارکنان شرکت پس به دلیل گل در داخل جاری لذت بوده اند، معلم اوه او می رود همراه خود عصبانیت روی پایین اعتراض می کرد. او می رود حتی کتش را هم در داخل آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های تندش به قطعنامه داور برای گفتن ضربه مجدد نیمه اول همراه خود حدود 10 {دقیقه} تاخیر منجر به.

عصبانیت عجیب آلگری در بازی اینتر + صور

عصبانیت عجیب آلگری در بازی اینتر + صور