عصر گزارش ها علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری 6 فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، تیتر بسیار مهم ترین رویدادهای خبری بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم بیایید روز قبل را جستجو کنیم:

سونی احتمالاً {در این} هفته منصفانه رقیب خواهد بود، احتمالا اسباب تفریحی سپس سرو کنید

به نظر می رسد مانند است سونی رقیب این هفته است اسباب تفریحی PlayStation Plus، PlayStation Now را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسم رمز Spartacus را {ارائه می دهد}.

سونی به سرویس استاندارد Xbox {پاسخ} می دهد بازی های ویدیویی مایکروسافت توصیه شده می تنبل؛ این سرویس اکنون همراه خود شناسایی اسپارتاکوس شناخته می تواند باشد. گزارش‌های زودتر نماد می‌داد کدام ممکن است اسپارتاکوس مختلط به همین دلیل سرویس‌های اشتراکی قابل دریافت سونی، پلی‌استیشن پلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی‌استیشن ناو خواهد بود، احتمالا. بلومبرگ می گوید کدام ممکن است اسپارتاکوس جای می دهد تفریحی های اخیراً استاندارد است. با این وجود ممکن است به طور اضافی جای می دهد تفریحی باشد یا نباشد پیش بینی می شود God of War: Ragnarok نخواهد بود.

پیش بینی می شود سرویس اخیر سونی همراه خود سه باندل همراه خود هزینه های کاملاً متفاوت در دسترس بودن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} باندل جای می دهد تفریحی های متفاوتی است. منصفانه بسته نرم افزاری شدید شبیه به سرویس موجود ps پلاس خواهد بود، احتمالا. {در حالی که} 2 باندل اکنون نیست به همین دلیل تفریحی‌های PS4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید PS5، در واقع، مورد دوم در داخل بلند مدت همراه خود دستیابی به {ارائه می دهد} {طولانی} تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه چاپ شده بازی های ویدیویی در داخل در همه جا ممکن است حتی می تواند “آنلاین” را در داخل روده ها شخصی خواهند داشت. بدیهی است کدام ممکن است {گران}‌ترین بسته نرم افزاری، کتابخانه‌ای به همین دلیل تفریحی‌های سنتی PS2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید PSP را نیز فراهم کردن می‌دهد.

خیرالدینراه اندازی 400 هزار حرفه بلافاصله مشتاق در مورد نمایندگی های داده ها بنیان

معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری وزیر فناوری اظهار داشت: نمایندگی های داده ها بنیان به صورت بلافاصله برای 400 هزار حرفه راه اندازی کردند.

علی خیرالدین معاون نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر ملت همراه خود مقوله ای اینکه مقام معظم مدیریت چند قبلی سالی است کدام ممکن است مشاهده ویژه ای به ماده تأمین دارند، اظهار داشت: در داخل 12 ماه 1380 به ماده تأمین مشاهده ویژه ای داشتند. افسران حتی می تواند نیاز به به تأمین داده ها بنیان مشاهده ویژه ای شود در نتیجه همراه خود بسیاری از اینها تأمین، سیستم مالی داده ها بنیان یکی در همه متر سیستم مالی مقاومتی در حال رشد است.

همسو با خیرالدینداده ها با اشاره به آن خواهد شد {شرایط} خاصی دارد ایمان نامه های تجزیه و تحلیل نمایندگی اساساً مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه بندی کردن شده به نمایندگی های بهترین راه اندازی، تولیدی، تجاری، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه ساز. ابتدا اشخاص حقیقی صاحب مفهوم در داخل امکانات نوآوری برخاستن به {کار} می کنند ممکن است داشته باشید ها امکانات پیشرفت وارد می شوند. مفاهیم آن را به راه دانش فنی در داخل درجه 4 فناوری شدن مناسبت آزمایشگاهی می تواند باشد، اصولاً در مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تحقیقاتی مشارکت در می تواند باشد، سپس مناسبت آزمایشگاهی نیاز به مناسبت {واقعی} شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به مناسبت نیمه ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین آشفتگی برسد.

یادگیری نحوه پیام ها را {حذف} کنیم واتس اپ مطالعه؟

{حذف} پیام ها در داخل کپک واتس اپ به طور معمول است کنجکاوی پایه را برمی انگیزد. این خبر {راهی} برای مطالعه پیام های {حذف} شده در داخل اینجا است پیام رسان معرفی شده است.

واتس اپ اخیراً ادعا می شود کدام ممکن است پیام های ارسالی قابل {حذف} هستند. این در داخل مواردی مفید به نظر می رسد کدام ممکن است به دلایلی نیازی ندارید گیرنده پیام را بخواند. اما چه زمانی واقعاً را پیام {حذف} شده را بیاموزید، می توانید به همین دلیل نرم افزار WhatsRemoved + در داخل Google Play بیشترین استفاده را ببرید. این نرم افزار به محض نگاه کردن پیام در داخل اعلان ممکن است داشته باشید، آن خواهد شد را ضبط می تنبل به همان اندازه هر چند فرستنده پیام را {حذف} تنبل، در داخل نرم افزار ذخیره می تواند باشد.

نحوه {حذف} پیام ها در داخل کپک واتس اپ نگه داشتن می تنبل؟

در داخل همین جا نحوه ذخیره پیام های {حذف} شده شناخته شده به عنوان واتس اپ موجود است:

مرحله 1: نرم افزار WhatsRemoved+ را به همین دلیل Google Play راه اندازی کنید.

مرحله 2: نرم افزار را تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط معرفی شده مشتاق در مورد نرم افزار موافقت کنید. این نرم افزار حتی می تواند برای دستیابی به اعلان‌های ممکن است داشته باشید {اجازه} می‌خواهد تخصصی ایجاد می کند صورت تایید، ممکن است داشته باشید را برای بدست آمده مجوز به تغییرات می‌برد.

یادگیری نحوه پیام ها را {حذف} کنیم واتس اپ مطالعه؟

مرحله 3: {در این} مورد، WhatsApp را به همین دلیل چک لیست نرم افزار هایی کدام ممکن است به نظر می رسد می تواند باشد {انتخاب کنید}.

مرحله 4: سپس نرم افزار به همین دلیل ممکن است داشته باشید می پرسد کدام ممکن است خواه یا نه را فایل های {حذف} شده را ذخیره کنید.

اکنون هر چیز همراه خود WhatsRemoved + App کنار هم قرار دادن است. همه شما پیام ها واتس اپ آن هدف تمرکز می کنند تلفن همراه ممکن است داشته باشید می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اعلان‌های ممکن است داشته باشید نماد دانش می‌شوند، برای تفسیر ذخیره می‌شوند، هر چند پیام {حذف} شده باشد یا نباشد.

بازسازی شده همراه خود عجیب ترین سنسور دوربین دیجیتال گوشی سونی

نمایندگی سونی اندازه در داخل تجارت دوربین دیجیتال گزارش شده است کدام ممکن است این شرکت کردن جاری سازماندهی عجیب ترین سنسور دوربین دیجیتال برای این گوشی است.

در داخل 12 ماه 1996، سونی برخاستن به بهبود حسگر {تصویر} CMOS کرد. بیش به همین دلیل 20 12 ماه است کدام ممکن است این نمایندگی 46 شانس به همین دلیل {بازار} سنسور دوربین دیجیتال را در داخل اختیار گرفته است.

بارهای {تلفن های همراه} اصلی جهان به همین دلیل دوربین دیجیتال های سونی برای {عکس} ربودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی برداری استفاده بیشتر از می کنند. احتمالاً به این دلیل علت ایجاد بود کدام ممکن است نمایندگی {ژاپنی} قطعنامه گرفت عجیب ترین سنسور دوربین دیجیتال را موجود در بازار در دسترس بودن تنبل.

بر ایده گزارش های چاپ شده شده، سنسور اخیر سونی دارای خوانایی 50 مگاپیکسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمت اپتیکال 1.11 اینچ است. پراچیمادران شیائومی، هواوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر ممکن است احتمالا اولیه محصولاتی هستند کدام ممکن است استخدام می کنید. برخی شایعات حاکی به همین دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است این سنسور مشابه سنسور مرموز IMX800 است تخصصی ایجاد می کند شیائومی 12 کشف شد می تواند باشد. باور نکردنی طراح.

منصفانه رباتیک تشنه ی هوش ساختگی Rize درون ببر

محققان دانشکده اموی رباتی نوزاد {و قابل حمل} ساخته اند کدام ممکن است احتمالاً به مشتریان ماهر پشتیبانی تنبل به همان اندازه خونریزی از حداکثر داخل قربانیان را مدیریت کنند.

رباتیک دانشکده {مادر} آه باشي تی. حتی می تواند دنده دار به هوش ساختگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران پشتیبانی می تنبل به همان اندازه سوزن های پزشکی را در داخل رگ های خونی اولیه شخص فرو کنند.

یک چیز به تماس گرفتن “ساعت طلایی” در داخل پزشکی اورژانس ممکن است وجود داشته باشد بر ایده {افرادی که} خونریزی از حداکثر دارند نیاز به ظرف 60 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به همان اندازه 10 {دقیقه} تحمل {درمان} قرار گیرند به همان اندازه احتمالات اقامت {ماندن} ممکن است بهبود یابد. {به همین دلیل است} کدام ممکن است پرستاران ماهر اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برخاستن بدون در نظر گرفتن {سریعتر} {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تعدادی از ممکن است ترکیبات ابتدایی هستند آه باشي جلوگیری از خون Rize خواه یا نه همراه خود.

تعدادی از سیستم های Galaxy S22 باور نکردنی سامسونگ مسئله علامت GPS دارد

مشتریان ecu گوشی های معقول سامسونگ گلکسی اس 22 باور نکردنی ممکن است مشکلاتی را با اشاره به علامت های GPS در داخل سیستم های {تلفن همراه} شخصی گزارش کرده اند. این ماده نیز مشتاق در مورد یکی در همه {مدیران} سامسونگ در داخل صفحه بحث تصرف نمایندگی مطرح شده است تایید واقع شده است.

بر ایده چندین گزارش مصرف کننده، علامت GPS گوشی هنگام بیشترین استفاده را ببرید نرم افزار های گوگل نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید Waze {به طور کامل} خاموش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین بهترین راه رفع های مختلفی همراه خود سطوح مختلف برای رفع مسئله راه اندازی شد شده است. بهترین راه اندازی مجدد گوشی های معقول، باقی مانده براق کردن A-GPS را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالیبره کردن قطب نما به همین دلیل جمله بهترین راه رفع های پیشنهادی است.

سرپرست صفحه بحث سامسونگ اذعان کرد کدام ممکن است مسئله GPS نیز مشتاق در مورد این نمایندگی گزارش شده است تایید واقع شده است. سامسونگ حتی می تواند در حال رشد منصفانه جایگزین کردن صاف افزاری برای تعمیر این مسئله است. باقی مانده است {بازه زمانی} خاصی برای تخلیه این آپدیت مطمئن نشده است. با این وجود، احتمالا در داخل بلند مدت ای 9 چندان در اطراف شاهد تخلیه این آپدیت خواهیم بود.