عنوان خرمند; حق ایران استخبرنگار ایمنا می نویسد: زندگی سیستان از دیرباز با رودخانه هیرمند پیوندی ناگسستنی داشته است. بر اساس آن بر اساس عهدنامه هیرمند که در سال 1351 بین ایران و افغانستان منعقد شد، سهم ایران از آب مصرفی رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون مترمکعب و حدود 26 متر مکعب در ثانیه بود که قرار بود در ماه ها استفاده شود. و فصل ها مختلف متفاوت جریان می یابد

دولت قبلی افغانستان مدعی است که این حق را تضمین می کند اب ایران بود ولی با احداث سد «کاملخان» در استان نیمروز در رودخانه هیرمند نیز با ممانعت از اجرای این توافق، خسارات زیادی به حیات انسانی، جانوری و گیاهی اطراف رودخانه هیرمند در ایران به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان وارد شد.

دولت موقت طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان از توافقنامه خرمند پیروی خواهد کرد. در باره عنوان ایران تاکید کرد ولی مشکل با عملکرد طالبان عنوان ایران به دلیل مسائلی از جمله مسدود کردن مسیر مشترک رودخانه مرزی همچنان از هیرمند جدا است. پیدا نشد این.

پس از تاکید ویژه رئیس جمهور بر ادامه کار عنوان هیرمند و افسر انجام دادن برای تحقق این امر، وزیر امور خارجه و نیرو، وزیر نیرو در رأس این هیئت هستند شامل نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان، دو معاون وزیر، دو نماینده پارلمان و دو رییس اجرایی به منظور استفاده از فرصت های دیپلماسی عمومی و هماهنگی بین نهادی در سطح ملی و مشکل تخصیص تخصیص یافته به کابل سفر کردند. منابع مالی. عنوان به صورت قانونی از ایران خرمند مرتب کردن

علی اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران که هفته گذشته همراه با یک هیئت به کابل رفته بود و در این مورد عنوان از رودخانه خرمند، گسترش روابط دوجانبه با مقامات دولت موقت ایران و طالبان. تبادل نظر هیئت بلندپایه ای به ریاست علی اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران به همراه وزیر امور خارجه، وزیر آب و انرژی و همچنین معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان به کابل سفر کردند. مختلف وی به طور خاص در مورد بخش آب و انرژی بحث کرد.

ایران یک پای جدی است عنوان خرمنگاه ایستاده است

قربانی مالکی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا. در باره رایزنی در مورد سفر وزیر انرژی به افغانستان عنوان هیرمند گفت: این عنوان از سال 1351 قانون بین دو کشور برقرار شد و نباید به این سند تاریخی آسیبی وارد شود، هرچند در همان زمان همه حقوق ایرانیان در هیرمند رعایت نمی شد. ولی برخی از مبادلات در آن دوره منجر به این می شود قرارداد تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصویب این توافقنامه حقوقی از سوی دو کشور افزود: به آن بی توجهی کنید عنوان بسیار بعید است که حکومت کرزی در این زمینه مشکل داشته باشد دسترسی نبود و حتی گاهی اوقات آب این رودخانه عادلانه بین دو کشور است توزیع بود ولی از زمانی که طالبان به قدرت رسیده اند، مشکلات شروع شده است.

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، جنبش طالبان کمک ایران را نادیده گرفت. خرمند آن را نوعی گروگان گیری سیاسی دانست و گفت: گروگان گیری عنوان این نشان می دهد که طالبان با مشکلات ساختاری و سیاسی داخلی دست و پنجه نرم می کند، مشاهدات از طریق دیپلماسی آشکار، پنهان، رسمی و غیر رسمی صورت گرفته است، مقامات طالبان پذیرفته اند که باید این آب را تحویل دهند.

وی آخرین اقدام طالبان در این زمینه را تخلیه بخشی از آب های متعلق به ایران از رودخانه هیرمند دانست و ادامه داد: کارشناسان منطقه سیستان و بلوچستان معتقدند آبی که از هیرمند سرازیر شده سیل بوده و همچنین حدود جریان سهم ایران است یا خیر.در مورد این رودخانه نقدهای زیادی وجود دارد ولی بازی های مشابه نیاز نیست دیپلماسی ما را گمراه کنید.

کمبود آب شرب و مشکلات زیست محیطی در سیستان و بلوچستان

مالکی تاکید کرد که باید قاطع باشید عنوان در خرمند قانونی بمانیم، گفت: مشکلات رودخانه خرمند دسترسی این نتیجه مشکلات امروز مردم افغانستان است توجه به دلیل نبود ساختار سیاسی منسجم در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند و از طریق مرزهای شرقی کشورمان کمک های زیادی از جمله آب شرب، برق و سایر امکانات به این کشور ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد که مخالف این جریان است نبودن عنوان هیرمند با بیان اینکه این مسائل نیز در خطر است، افزود: طالبان نیاز نیست آن را به جایی برسانید که ایران مجبور به حضور شود بر خلاف کار یا راه حل های دشوار دیگری را در دستور کار قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کمبود آب آشامیدنی برای مردم و مشکلات زیست محیطی خاص بخشی از افزایش خطر ریزگردها در منطقه است عواقب ادامه نبودن عنوان هیرمند دانست و خاطرنشان کرد: پنج شهرستان سیستان و بلوچستان با مشکل جدی تامین آب شرب مواجه هستند، فعالیت های کشاورزی مدت هاست که تعطیل شده و تنها راه حل این مشکلات در حوزه اجراست عنوان به گفته هیرمند، بارها تاکید شده است که راه حل دیپلماسی به تنهایی راه حل نیست.

تعهد آب به امید امتیاز

او تصمیم گرفت از طالبان امتیاز بگیرد عنوان وی هیرمند را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد: ایران با قرار گرفتن در یک شاهراه ارتباطی منطقه ای، ارتباط و تبادلات مناسبی با 15 کشور همسایه خود از طریق زمین و دریا دارد. بین المللی بنابراین، در برابر این گونه گروگان ها، امتیاز اضافی برای همسایگان محاسبه نمی شود.

مالکی به طرح مشکل اشاره می کند عنوان هیرمند در دیدار با رئیس جمهور تاکید کرد: سالهای امسال عنوان قانونی در حال اجرا بود ولی از زمان به قدرت رسیدن به دلیل خلاء عمیق در رهبری طالبان دسترسی بله، برخی آن را باور دارند عنوان و برخی از آنها مخالف آن هستند، این در مورد سلب مالکیت است خرمند حالا برای ما روشن شده است بر این اساس وزیر نیرو به کابل سفر کرد.

محکم و جدی گفت عنوان در کنار هیرمند هستیم، وی افزود: آخرین سوالات ایران درباره هیرمند در این سفر مطرح شد. در این مورد دستاورد سفر وزیر نیرو حل مشکل است عنوان اگر رودخانه نباشد قطعا جمهوری اسلامی ایران است بر اساس آن ابزارهای مختلف اقتصادی که در اختیار اوست، گام به گام تصمیمات بعدی را اتخاذ می کنند.