عیدی 1402 کارمندان اعلام شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، گردش بودجه تدوین لایحه بودجه سال آینده امروز به دستگاه های اجرایی تحویل شد و میزان جایزه پایان سال مانند سال های گذشته در آیین نامه مالی آن قید نشده است. بخش اعتبارات هزینه ای . . اما در بند (ج) این آیین نامه پیش بینی شده است. : “دستگاه سلام دستگاه اجرایی باید مطابق ماده 75 قانون «مدیریت خدمات کشوری» میزان پاداش پایان سال (تعطیلات) را در بودجه خود پیش بینی کند. مبلغ دقیق پرداختی در پایان سال به تصویب هیات وزیران می رسد.

در ماده 75 قانون «مدیریت وظیفه عمومی»، میزان امتیاز عیدی پاداش پایان سال به کارکنان، مستمری بگیران و مسئولان معادل 5000 امتیاز با احتساب ضریب ریالی، میزان عیدی تعیین شده است. به عنوان یکی میلیون و 675 هزار تومان.

البته در سال های گذشته مبلغ محاسبه شده برای تعطیلات عیدی کارکنان بارها تغییر کرد و نمایندگان دولت و نمایندگان نظرات متفاوتی را در این خصوص بیان کردند.

ابتدا مقرر شد برای عیدی امسال یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شود، سپس برخی به این فکر افتادند که دولت این رقم را به 500 هزار و در نهایت یک میلیون و 600 هزار تومان برساند. تومان به عنوان عیدی برای کارکنان دولت.

منبع: ایسنا