فواید گوشت گوزن – عالی غذای چربی ها سوز خالص!

همراه خود فواید باور نکردنی گوشت گوزن برای ریختن پوند اضافی، عالی معنی طبخ آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان مصرف کردن آن قرار است به همان اندازه کمتر از درآمد را به دلیل گوشت گوزن، یکی از آنها در نظر گرفته غذاهای خارق العاده چربی ها سوز شخصیت، پیدا می کند کنید.

گوشت آهو هر دو جستجو جای می دهد گوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین گوزن است. اگرچه یافتن کاریبو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز کوهی طاقت فرسا تر است، با این وجود گونه های آهو نیز همینطور هستند.

یافتن گوشت گوزن طاقت فرسا است بجز شکارچی باشید، با این وجود ممکن است به طور اضافی آن قرار است را در داخل عالی {بازار} {تخصصی} پیدا کنید. اگر در داخل خانوار می توانید داشته باشید عالی شکارچی دارید، این نیز احتمالاً منبع مفید گوشت گوزن باشد یا نباشد. می توانید کمتر از عالی هر دو 2 وعده به دلیل این گوشت را نیاز کنید کدام ممکن است هم خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مغذی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عالی تقویت می کند ایده آل برای نرم افزار چربی ها سوزی شماست.

گوشت آهو طعمی عمیق، فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافتی لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری برازنده دارد. گوزن را می توان به صورت رام نشده جستجو کرد هر دو در داخل مزرعه پرورش داد. سبک گوشت حساب کردن برنامه غذایی حیوان دارد. آهویی کدام ممکن است خورده است طعمی کاملاً متفاوت همراه خود آهوی اهلی دارد. در داخل {هر} صورت گوشت آهو سبک شگفت انگیز ای دارد.

فواید چربی ها سوزی گوشت گوزن

گوشت آهو شگفت انگیز کم چربی ها است. چربی ها اشباع شده فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین انرژی تا حدودی دارد.

عالی وعده 3 {اونس} گوشت گوزن حدود 134 انرژی، 3 خوب و دنج چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 خوب و دنج چربی ها اشباع شده دارد. عالی وعده درست مثل به دلیل گوشت گوزن 124 انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 خوب و دنج چربی ها – یکی از آنها در نظر گرفته این چربی ها های اشباع شده – را لوازم. گوشت گوزن شامل 114 انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 خوب و دنج چربی ها است، با این وجود چربی ها اشباع نشده است.

در داخل همین جا فوایدی کدام ممکن است به دلیل گوشت گوزن به بازو می آورید در رها می شود: باشد که می تواند یک باشد منبع مفید ایده آل به دلیل ویتامین های B12، B2، B6 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاسین است. ممکن است همچنین شامل چرخ دنده معدنی: روی، سلنیوم، آهن، فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است. باشد که می تواند یک باشد منبع مفید ایده آل به دلیل پروتئین با کیفیت عالی است.

گوشت آهو شامل آهن است کدام ممکن است بلوک ساختمانی هموگلوبین است. این به خون می توانید داشته باشید به همان اندازه اکسیژن را به دلیل ریه های می توانید داشته باشید در داخل در سراسر اطراف بدن ما حمل تنبل. علاوه بر این این، هموگلوبین بخشی مورد نیاز به دلیل سیستم های آنزیمی است کدام ممکن است متابولیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تأمین نشاط را تغییر می تنبل.

گوشت آهو شامل ویتامین های B (به عنوان تصویر B12 را انتخاب کنید و انتخاب کنید B6) است کدام ممکن است به توقف به دلیل بهبود مرحله هموسیستئین پشتیبانی می تنبل.

در داخل همین جا {خطرات} سطوح بالای هموسیستئین ممکن است وجود داشته باشد:
رفتن به گلدان {بیماری} قلبی دیابتی هر دو آترواسکلروز.
{آسیب} به رگ های خونی کدام ممکن است احتمالاً نتیجه در {حمله} قلبی هر دو سکته شود.

همراه خود خوردن ویتامین B12 کدام ممکن است به دلیل {روده} عظیم به سمت عناصر بیشتر سرطان ها زا سپر می تنبل، می توان به دلیل پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها {روده} عظیم پیشگیری کرد.

گوشت آهو شامل مقدار بیش از حد ویتامین B2 (ریبوفلاوین) است. این ویتامین به تامین ایمن نشاط اساساً مبتنی بر اکسیژن برای بدن ما می توانید داشته باشید پشتیبانی می تنبل. این به طور قابل توجهی برای روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت های عضلانی بدن ما مفید به نظر می رسد. مولکول آنتی اکسیدانی پروتئین قابل مقایسه با عموماً معروف به گلوتاتیون ممکن است بخواهید بازیافت ادامه دار دارد. ریبوفلاوین به محافظت این مولکول تصفیه شده پشتیبانی می تنبل.

آهو شامل نیاسین برای مبارزه کردن تنظیم پوکی استخوان است. ممکن است همچنین در داخل کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه ها نشاسته تأمین می تنبل کدام ممکن است احتمالاً به نشاط بازسازی شود.

گوشت گوزن را کنار هم قرار دادن کنید

هنگام تصمیم گیری در مورد گوشت گوزن (گوشت گوزن)، امتحان کنید گوشت گوزن های نوجوان را پیدا کنید. نیاز به {تیره} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گوشت دانه ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید باشد یا نباشد. چربی ها منبع مفید سبک {واقعی} است. برای مکان یابی گوشت گوزن اخیر در داخل خرده فروش‌ها عالی قابل توصیه‌شده در گذشته به دلیل گذشته تاریخی را ارزیابی کنید. گوشت گوزن را می توان به دلیل نیمه منجمد هر دو اخیر خریداری کرد.

در گذشته به دلیل کباب کردن هر دو کباب کردن آهو، گوزن هر دو گوزن نیاز به چربی ها را به دلیل قرار است به آنها بروند کنار کنید.

گوشت گوزن فوق العاده حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریر شدنی است، متعاقباً می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است فوراً آن قرار است را در داخل سردترین نیمه یخچال شخصی قرار دهید. اگر پیشنهاد می کنید ظرف قبلی روز به دلیل آن قرار است بیشترین استفاده را ببرید، آن قرار است را در داخل معامله بسته بندی شخصی محافظت کنید به همان اندازه جابجایی آن قرار است به کاهش یابد. اگر {نمی توانید} فوراً به دلیل آن قرار است بیشترین استفاده را ببرید، آن قرار است را به طور بهترین برای فریزر (همراه خود فویل آلومینیومی هر دو کاغذ فریزر) بپیچید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری آن قرار است را فریز کنید. کمتر از سه به همان اندازه شش ماه بی رنگ نمی شود.

همراه خود گوشت گوزن نپخته همراه خود هشدار عادات کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما ظروف را فقطً بشویید. اگر گوشت گوزن شخصی را مرینیت می کنید، حتما آن قرار است را در داخل یخچال محافظت کنید. اگر آن قرار است را جدا بگذارید بدیهی استً بی رنگ می تواند در نتیجه به از گرما فوق العاده ظریف است. ورزشی منجمد نیاز به در داخل یخچال ذوب شود.

عالی بهترین راه ایده آل برای بهره مندی از گوشت گوزن فقط شناخته شده به عنوان عالی استیک هر دو روی کباب است. می توانید گوشت گوزن را هم دقیق کنید. احتمالاً گزینه جایگزین برای از گوشت های نه قابل مقایسه با بوقلمون هر دو گوشت در داخل خورش هر دو لازانیا شود.

در داخل همین جا قبلی بهترین راه برای بهره مندی از گوشت گوزن ممکن است وجود داشته باشد: فلفل بنفش، لوف گوشت، کباب، خورش، همبرگر، کباب هر دو {به آرامی} پخته شده در داخل قابلمه.

در داخل همین جا قبلی بهترین راه برای بهره مندی از گوشت گوزن ممکن است وجود داشته باشد: کباب، هوگی، کباب، کوفته، استروگانف هر دو خورش.

بعد سرویس پیشنهادی

عالی وعده غیرمعمول گوشت گوزن حدود 3 هر دو 4 {اونس} {برای هر} نفر است.