فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا پیش به همین دلیل درست در این لحظه 13 فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، فینال هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس در نهایت پیشنهادات روز قبل از این به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار 12571000 ریال بود.

2. هزینه بین المللی {هر} {اونس} طلا به 1933.01 دلار آمریکا رسید.

3. هزینه {هر} فارکس جلویی 124.480.000 ریال {بوده است}.

4. خوب ارزش هر بیت پول نقد بهار {آزادی} 119.990.000 ریال {بوده است}.

5. {هر} نیم پول نقد 73500000 ریال، ربع پول نقد 41500000 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بیت پول نقد منصفانه گرمی 24360000 ریال هزینه گذاری شد.

6. هزینه دلار آمریکا آمریکا 270670 ریال بود. هزینه یورو به 302.150 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کیلو به 357.260 ریال رسید.