فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا پیش به دلیل بلافاصله ۱۴ فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، فینال هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در نهایت پیشنهادات روز قبل از امروز به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار 12.578.000 ریال بود.

2. هزینه بین المللی {هر} {اونس} طلا 1925.18 دلار آمریکا بود.

3. هزینه هر بیت پول نقد امامی 125.190.000 ریال می باشد یا نباشد.

4. خوب ارزش هر بیت پول نقد بهار {آزادی} 120.030.000 ریال می باشد یا نباشد.

5. {هر} نیم پول نقد 73.580.000 ریال هزینه {هر} ربع پول نقد 41.550.000 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج پول نقد 24.400.000 ریال هزینه گذاری شد.

6. هزینه دلار آمریکا آمریکا به 27140 ریال رسید. هزینه {هر} یورو به 301.290 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کیلو به 356.010 ریال رسید.