فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا پیش به دلیل همانطور که صحبت می کنیم 15 فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، فینال هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در طولانی مدت پیشنهادات روز قبل از این به رئوس مطالب {زیر} است:

1. {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار 12758000 ریال {بوده است}.

2. هزینه بین المللی {هر} {اونس} طلا به 1933 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 33 عرف رسید.

3. هزینه هر بیت پول نقد امامی 125.190.000 ریال بود.

4. خوب ارزش هر بیت پول نقد بهار {آزادی} 124.970.000 ریال {بوده است}.

5. {هر} نیم پول نقد 72.700.000 ریال، ربع پول نقد 41.500.000 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بیت پول نقد منصفانه گرمی 24.400.000 ریال هزینه گذاری شد.

6. هزینه دلار آمریکا آمریکا به 269880 ریال رسید. هزینه یورو 298 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 990 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کیلو به 358 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 250 ریال رسید.