فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا به همان اندازه پیش به همین دلیل در لحظه ۲۸ فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، فینال هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس در نهایت پیشنهادات دیروز به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار 13.069.000 ریال بود.

2. هزینه بین المللی {هر} {اونس} طلا به 1973.55 دلار آمریکا رسید.

3. هزینه {هر} فارکس جلویی 130.920.000 ریال {بوده است}.

4. خوب ارزش {هر} فارکس بهر {آزادی} 128880000 ریال {بوده است}.

5. {هر} نیم پول نقد 73.650.000 ریال هزینه {هر} ربع پول نقد 42.850.000 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه هر بیت پول نقد منصفانه گرمی 25.800.000 ریال هزینه گذاری شد.

6. هزینه دلار آمریکا آمریکا به 277.320 ریال رسید. هزینه یورو به 302660 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کیلو 366.070 ریال رسید.