فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار آمریکا به همان اندازه پیش به دلیل در لحظه ۱۰ اردیبهشت‌ماهبه گزارش خبرنگار ایمنا، فینال هزینه سبک ها طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در نهایت روز معاملاتی قبلی به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. {هر} خوب و دنج طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۹۴۹,۰۰۰ ریال رسید.

۲. انس بین المللی طلا به ۱,۹۰۶.۷۴ دلار آمریکا رسید.

۳. هزینه {هر} عدد پول نقد امامی به ۱۳۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال رسید.

۴. {هر} عدد پول نقد بهار {آزادی} به ۱۲۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال رسید.

۵. {هر} عدد نیم‌پول نقد به هزینه ۷۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال، {هر} عدد ربع پول نقد به هزینه ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} عدد پول نقد عالی گرمی به هزینه ۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسید.

۶. هزینه {هر} دلار آمریکا آمریکا به ۲۷۹,۸۰۰ ریال رسید؛ خواهد شد هزینه {هر} یورو به ۲۹۵,۴۹۰ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} کیلو به ۳۵۰,۱۷۰ ریال رسید.