قیمت سکه ایرانی امروز 2 تیرماه استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 سکه به 742 هزار و 250 ریال رسید.

2. سکه 100 سکه به یک میلیون و 464 هزار و 500 ریال رسید.

3. سکه 150 سکه به 2186750 ریال رسید.

4. سکه 200 سکه به 2909000 ریال رسید.

5. سکه 250 سوتی به 3631250 ریال رسید.

6. سکه 300 سکه به 4 میلیون و 353 هزار و 500 ریال رسید.

7. سکه سفید 400 به 5798000 ریال رسید.

8. سکه 500 سکه به 7 میلیون و 242 هزار و 500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 14465000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسیان به 21669500 ​​ریال رسید.

11. سکه 2 گرمی پارسیان به 28,910,000 ریال رسید.