قیمت سکه ایرانی امروز 7 مهر استبه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 678650 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 337 هزار و 300 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 1,995,950 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,654,600 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3313250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,971,900 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,289,200 ریال رسید.

8. سکه 500 فروخته شده به 6606500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 13193000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 19779500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی پارسی به 26366000 ریال رسید.