قیمت سکه ایرانی تا امروز 14 مهربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 719300 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 418 هزار و 600 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,117,900 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2817200 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3516500 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4215800 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,614,400 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 7013000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 14006000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 20999000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 27992000 ریال رسید.