قیمت سکه ایرانی تا امروز 23 شهریوربه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 661700 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 303 هزار و 400 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 945 هزار و 100 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,586,800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,228,500 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,870,200 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,153,600 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6437000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 12854000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 19271000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 25688000 ریال رسید.