قیمت سکه ایرانی تا امروز 5 شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 681200 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 342 هزار و 400 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2003600 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,664,800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3326000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,987,200 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,309,600 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6632000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13244000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسی به 19856000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26468000 ریال رسید.