قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱


به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۶۶.۱۰۰ ریال رسید.

۲. سکه صد سوتی به ۱.۳۱۲.۲۰۰ ریال رسید.

۳. سکه 150 سوتی به 1.958.300 ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۰۴.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۵۰.۵۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۸۹۶.۶۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۸۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۸۱.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک پارسیان گرم به ۱۲.۹۴۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۳۸۵.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۵.۸۶۴.۰۰۰ ریال رسید.

The post قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.