قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۷۳.۶۰۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۲۷.۲۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۸۰.۸۰۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۳۴.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۸۸.۰۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۴۱.۶۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۲۴۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۵۵۶.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۰۹۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۶۱۰.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۶.۱۶۴.۰۰۰ ریال رسید.