قیمت نفت امروز تا 23 جولایبه گزارش ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییر قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 111 دلار رسید.

2. در ایالات متحده، نفت خام برنت با 1.33 درصد کاهش به 106.9 دلار رسید.

3. در بریتانیا، نفت برنت با 1.16 درصد کاهش به 110.03 دلار رسید.

4. نفت خام جهانی با 1.54 درصد کاهش به 104.22 دلار رسید. قیمت نفت WTI نیز در بازار آمریکا 1.1 درصد کاهش یافت و به 104.78 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 106.91 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 1.36 درصد کاهش به 3.7683 دلار رسید.

7. قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی با 9.19 درصد کاهش به 6247 دلار رسید.

8. قیمت جهانی نفت با 0.91 درصد کاهش به 4.3267 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل 0.98 درصد کاهش یافت و به 1285 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 107.85 دلار اعلام شد.