قیمت نفت امروز 20 مهر استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان مواجه شد. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 99.13 دلار رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا با 2.2 درصد کاهش به 93.73 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در انگلیس با 2.44 درصد کاهش به 93.42 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام با 2.69 درصد کاهش به 88.34 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 2.37 درصد کاهش به 88.66 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 93.93 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 0.6 درصد کاهش به 2.5915 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 1.17 درصد افزایش به 6582 دلار رسید.

8. قیمت سوخت در بازار جهانی با 0.43 درصد افزایش به 3.8808 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل 1.94 درصد کاهش یافت و به 1074 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 95.46 دلار اعلام شد.