لذت محله های تبریز همراه خود اتوبوس لذتبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل پایگاه خبری شهرداری تبریز، در پاسخ به در موضوع {شرایط} نامساعد جوی در داخل هفته اول فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تلاش برای برانگیختن شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط نوروزی {در شهر}، شهرداری تبریز اتوبوس سیار را همراه خود تاکید بر اجرای ابزار های متفاوت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر در داخل مرحله محلات تبریز راهی که در آن اندازی کرد.

اتوبوس لذت به دلیل {پنجم} به همان اندازه {سیزدهم} وروردان ابزار های متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را در داخل محله های مختلف کلان شهر تحمیل می تدریجی. برخاست کمدی، موسیقی اقامت اشکلار موسیقی استاندارد محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه مختلف همراه خود جوایز ایده آل به دلیل جمله ابزار های اتوبوس محله خواهد بود، احتمالا.

شهرداری تبریز برای غنای محتوایی این بسته ها به دلیل توانمندی هنرمندان تبریزی استفاده بیشتر از کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان زیادی در داخل فرهنگ سازی سینما، تئاتر، طنز ها، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر هنرمندان همراه با این اتوبوس خواهند بود.