لزوم جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های تفریحی و رفاهی در یزدابوالقاسم محی الدینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اقدامات شهرداری یزد برای جذب سرمایه گذار به این کلانشهر، اظهار کرد: توسعه و آبادانی شهر با وام های شهری و دولتی امکان پذیر نیست و باید از آنها برای جذب سرمایه گذار استفاده کنیم. توسعه را تسریع کند. پتانسیل بخش خصوصی بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری یزد در زمینه های مختلف با سرمایه گذاران بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار کرده است و در حال رایزنی برای حضور این سرمایه گذاران در شهر برای اجرای پروژه های مختلف هستیم.

شهردار یزد گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یزد به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و باید در زمینه جذب سرمایه گذار بیشتر به آن توجه کنیم، افزایش امکانات تفریحی و اجتماعی-خانگی است.

وی با اشاره به اینکه یزد در حال حاضر فاقد امکانات رفاهی و اماکن تفریحی مناسب است، بر لزوم وجود مکان هایی با امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت و تفریح ​​مردم در کنار خانواده تاکید کرد.

محی الدینی با بیان اینکه تقویت و توسعه زیرساخت های تفریحی در شهرستان از اولویت های مدیریتی است، خاطرنشان کرد: این اولویت بندی از ایجاد بوستان ها و بوستان های محله ای تا اجرای پروژه های بزرگ تعریف شده و برنامه های مربوطه نیز انجام شده است. توسعه یافته. برای هر بخش که در حال حاضر در حال اجراست، آن را نظارت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: شهر یزد در زمینه گردشگری فرصت های زیادی دارد اما باید این شهر را به شهروندان ارائه کنیم تا بتوانند از امکانات شهری در مناطق مختلف به درستی استفاده کنند.