لزوم وجود ساختمان های خطرناک در اصفهانعباس حاجی رسولی ها ایمنا در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به وجود ساختمان‌های خطرناک در اصفهان و لزوم برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل، وی گفت: نکته مهم در مورد سازه این نوع ساختمان ها قابلیت تجهیز مجدد است که اگر امکان تجهیز مجدد این ساختمان ها وجود نداشته باشد نیاز به تعمیر دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه حفاظت در برابر حریق این نوع ساختمان ها نیز مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: تعدادی از ساختمان ها نیاز به تائید ایمنی و ایمنی آتش نشانی دارند، بنابراین سازوکارهایی در هر دو مورد برای ساختمان های خطرناک شهر در نظر گرفته شود. اخذ شده.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وضعیت این نوع ساختمان ها نیز ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی که دارای دفتر فنی هستند، بنابراین شورای فنی استان می تواند از این ساختمان های خطرناک در سطح شهر بازدید و استحکام ساختمان ها و تجهیزات مدرن و شرایط ایمنی لازم برای این امر را بررسی کند. نوع ساختمان ها و تجهیز مجدد آنها بازسازی و تجهیز مجدد این ساختمان ها باید در اولویت قرار گیرد و در مراحل بعدی بازسازی شود.

حاجی رسولیه درباره ارزیابی وجود ساختمان‌های خطرناک در اصفهان گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم به صورت ایده‌آل به این موضوع بپردازیم، اما می‌توانیم با دسته‌بندی ساختمان‌ها را به دو گروه پرخطر و کم‌خطر تقسیم کنیم. این امر شهروندان را از سفر و استفاده از ساختمان های خطرناک باز می داشت.

چه دستگاهی مسئول ساختمان های خطرناک است؟ دوست?

وی با اشاره به اینکه مدیریت بحران استانداری از وجود 300 ساختمان خطرناک در اصفهان خبر داده است، گفت: اداره مسکن و شهرسازی باید مسئولیت این ساختمان ها را بر عهده بگیرد و با تشکیل گروه هایی ایمنی آنها را تعیین کند. موارد پرخطر را اعلام کنید و به هیچ وجه اجازه استفاده از آنها را ندهید.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تنها راه موثر در این زمینه تذکر به صاحبان ساختمان های ایمن است، ساختمان های خطرناک زیادی در شهر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قانونی برای برخورد با این ساختمان های خطرناک وجود ندارد، ادامه داد: مسئولیت حوادث هر ساختمان بر عهده مدیر مربوطه است و قانون 55 شهرداری شامل ساختمان های خطرناک نمی شود و این قانون مربوط به مشارکت است. . .

حاجی رسولی ها تاکید کرد: برای رفع این مشکل و جلوگیری از ادامه ساخت چنین ساختمان هایی در اصفهان، قرار است اکیپ های این اداره یک دفتر فنی در استان ایجاد کنند تا از این ساختمان ها بازدید کرده و ساختمان ها را به دو قسمت تقسیم کنند. گروه های پرخطر و کم خطر اجبار مالکان خانه به تجهیز و تعمیر مجدد.