ماجرای جذاب اسکوچیچ همراه با بنر خوش آمدگویی + {عکس}


به گزارش خبرنگار ایمنا دراگان اسکاچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم گروه سراسری {فوتبال} همراه خود تخلیه تصویری همراه با بنر تبریک به وی در داخل مشهد مقدس اظهار داشت.

{داستان} در داخل جاری مشارکت در اسکاچ میبینی:

ماجرای جالب اسکوچیچ در کنار بنر خوش آمدگویی + عکس