مجلس نمایندگان را بلند کنید به همان اندازه دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کمک را به همین دلیل چرخه فقر بیرون کنند.


به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: در داخل مقررات وجوه 1401 مجلس {یازدهم} 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای تعیین توانمندی های هدفمند مددجویان کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی در میان بسیاری مدت زمان اختصاص داد. . همراه خود اجرای کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص متمرکز این تسهیلات، شاهد خروج گروه های مشمول به همین دلیل چرخه فقر هستیم.

وی افزود: با توجه به تسهیل ورود اشخاص حقیقی کم {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسئله {ضمانت} این تسهیلات، برای اولیه موارد مجوز راه اندازی صندوق {ضمانت} برای مراکز حمایتی فراهم کردن شد.

مجلس نمایندگان را بلند کنید تا دلالان و کمیته امداد را از چرخه فقر خارج کنند.