محفل انس همراه خود قرآن کریم در داخل حسینیه رضوی
{مراسم} جزء خوانی قرآن کریم در داخل اولیه روز به دلیل ماه مبارک رمضان در داخل حسینیه رضوی برگزار شد.