مختصر تفریحی بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینتراخت فرانکفورت + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، بارسلونا امشب ساعت کمپ اخیر میزبان اینتراخت فرانکفورت تفریحی بازگشت مرحله اول چهارم آخرین لیگ اروپا است. تفریحی سر خورد در داخل آلمان همراه خود جذب می کند 1-1 منجر به.

مختصر ای به دلیل این {مسابقه} را در داخل {زیر} تفسیر می کنید: