مختصر تفریحی فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شباب الاهلی+تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، کارکنان {فوتبال} فلز ایران در داخل حالی به مصاف شباب الاهلی امارات سر خورد کدام ممکن است تا به امروز، 3 بار کارکنان‌های ایرانی سودآور به شکست این کارکنان شده بوده اند.

مختصر این دیدار را می‌توانید در داخل یکپارچه بیانیه کنید: