مختصر تفریحی مصر سنگال + تصاویر حرکتیبه گزارش ایمنا، مصر در داخل مرحله مقدماتی جام بین المللی سنگال را همراه خود منصفانه گل شکست داد به همان اندازه احتمالات شخصی را برای صعود به قطر بهبود دهد.

مختصر ای به دلیل این نشست را در داخل {زیر} تفسیر می کنید:


?